Pinlig på Eidsvoll – verre i departementet!

Reportasjen i TV2 i går mandag 20. mai dokumenterte manglene i norsk sykehjemspolitikk. Kommunens folk fremsto som tafatte. Kommunen har akseptert at Aase (86) må ha sykehjemsplass og innser at hennes mann Vidar (87) ikke klarer å stelle henne lenger, men de har ingen ledige plasser!. Verre ble det da statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet i en sluttkommentar påsto at alt var såre vel: – Regjeringen var godt på vei med å levere de 12 000 hjemsplassene den hadde lovet. (Sic!) Dessverre er påstanden bygget på ordmagi. Det er ikke bygget 12 000 nye sykehjemsplasser og regjeringen er ikke under noen omstendigheter i nærheten av å kunne levere. Hva den har gjort, er å endre på ordbruken. Tallet 12 000 sykehjemsplasser blitt til ved at de legger sammen alle slags institusjonsplasser i Norge, uansett for hvilken aldersgruppe, rusomsorgsplasser, sykehjemsplasser, omsorgsboliger – med og uten omsorg, samt rehabiliterte, eksisterende rom. Slik kan man ikke manipulere det norske folk – ikke en gang under en valgkamp!

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal har all ære av å ha avvekket saken. Seniorsaken har fått fullmakt til å føre Aase og Vidars sak overfor kommunen. Det er søkt om plass på Pålsejordet sykehjem i Eidsvoll- som er en avdelig for senil demente.

-Seniorsaken skal stå på for at Aase skal få plass på Pålsejordet øyeblikkelig. Hun trenger sykehjemsplass – ikke omsorgsplass – og hun skal ha det nå! Fastslår Marit Lian, leder av Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal.

Les mer på TV2.no her:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/ellen-94-ble-liggende-i-eget-oppkast-og-avfoering-paa-sykehjem-4044513.html#.UZDMHw7X2Gg.email