Ordføreren i Aurskog Høland la seg flat på direkten

31. juli omtalte Seniorsaken kommunens svik mot ”mormor” i Aurskog Høland. 5. august skulle ”mormor”, Astrid Løken (87), mot legens og pårørendes vilje, flyttes fra kortidsplass på Aurskog sykehjem til omsorgsbolig på Løten. Barnebarnet, Anita Sletten, forsøkte fortvilet å få sykehjemsplass til sin mormor, som er dødssyk og  overhodet ikke i stand til å bo i leilighet. Men kommunalsjefen sa nei. Da henvendte Sletten seg til Seniorsaken for hjelp. Dermed ble TV 2 kontaktet, og journalist Asbjørn Øyhovden møtte opp utenfor ordfører Kari Mikkelruds (Frp) kontor. Hun la seg umiddelbart helt flat , men mente det måtte ha skjedd en saksbehandlingsfeil  i ”mormors” tilfelle. ”Mormor” ble garantert sykehjemsplass på direkten, og får bli på Aurskog sykehjem. Familien ble svært  glade for at saken ble  løst – men syns gleden har en bismak.
– Hva legen har sagt og det vi har sagt, har ikke vært godt nok. Men når media står på døra da endrer det seg. Det er overraskende og trist. For hva med de andre som ikke får Seniorsakens eller medias hjelp – hva med
alle dem, spurte Sletten på TV 2 nyhetene.

Samme dag som Frp- ordføreren i Aurskog Høland la seg flat og snudde i saken om 87 år gamle Astrid Løken som ble nektet sykehjemsplass, manet Carl I. Hagen til eldreopprør.  Til TV 2 uttalte Hagen at saker som den i Aurskog Høland skyldes mangel på penger prioritert i kommunebudsjettet til eldreomsorg.­ – Det er derfor vi må ha et systemskifte hvor folketrygdsystemet overtar det økonomiske ansvaret, sa Hagen til TV 2.