Odd Gunnar Olsen ny leder av Seniorsaken Ullensaker

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum har valgt nytt styre: Det nye styret består av: Leder: Odd Gunnar Olsen valgt for 2 år, Ullensaker, styremedlem:   Britt Saga ikke på valg, Nannestad, styremedlem:   Eva Carlsen valgt for 2 år, Nannestad, styremedlem:  Reidar Quande valgt for 2 år, Ullensaker, styremedlem:   Helen Espelund valgt for 1 år, Ullensaker, varamedlem:  Håkon Wilberg ikke på valg, Nannestad.