Nytt brudd på verdighetsgarantien

I halvannet år har Astrid Løken (f. 1926) vært kasteball mellom sykehus og korttidsplass.

Gjentatte ganger er det søkt om langtidsplass. Hver gang er det avslag fra Aurskog Høland kommune. –Dette er et klart brudd på verdighetsgarantien og en svært trist historie, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken. Den gamle damen har brudd i ryggen, hjertesvikt, KOLS og hyppige lungebetennelser. Hun er livredd for å bli sendt hjem, eller bli installert i en omsorgsbolig. I går var hun døden nær, men ble gjenopplivet på A-Hus. Nå må hun få den tryggheten som kun sykehjem kan gi!

Det hører med til historien at Aurskog Høland kommune har solgt 3 sykehjemsplasser til nabokommunen Trøgstad, mens de tilbyr sine egne innbyggere omsorgsbolig (gjelder også Astrid).

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon som motarbeider diskriminering av seniorer i yrkeslivet, helsevesenet, sosialt og kulturelt Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.

Les nærmere om saken i Indre Akershus Arbeiderblad: