Ny, skandaløs hjemsendelse på Ringerike

Hun klarer ikke å stå på bena eller løfte hodet når hun ligger i sengen. Likevel vil Ringerike kommune nekte Elfi (96) sykehjemsplass. Den gamle damen har korttidsplass på Austjord, men trues med hjemsendelse fredag 10. mai. Datteren, Erna Oppen, er fortvilet og har kontaktet Seniorsaken.

Elfi klarte seg bra med hjemmehjelp og snille naboer inntil hun i mars i år brakk lårhalsen. Etter operasjonen var hun tre uker på Austjord før hun ble sendt hjem. Etter fire dager hjemme ble det ny sykehusinnleggelse og påfølgende retur til Austjord. Nå skal hun enda en gang sendes hjem. Kommunen har bestilt sykeseng og forbereder hjemsendelse.

Saken har vakt stor oppsikt på Ringerike. Ringerikes Blad har hatt dekket saken både med reportasje og lederartikkel. –Begrepet hjemmebasert omsorg har vært brukt i mange år, mens sykehjem og sykehjemsplasser er bygd ned. Mon tro om det ikke nå er på tide å revurdere hels strategien. For det er ikke slik at eldre mennesker nødvendigvis ønsker å bo lengst mulig hjemme, slik noen ynder å hevde. Eldre og syke ønsker trygge rammer, skriver Øyvind Lien i lederartikkelen i Ringerikes Blad 4. mai. 

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) sier han forstår frustrasjonen. Men sier til Ringerikes Blad at han generelt mener at pleie- og omsorgstjenesten leverer gode, forsvarlige tjenester.

 –Det er ikke akseptabelt at snart hundre år gamle mennesker skal sendes hjem for å dø etter et par ukers såkalt rehabilitering og opptrening. Alle vet at det er en illusjon, det vet ordføreren, det vet rådmannen, det vet statsministeren, det vet alle! Seniorsaken vil motsette seg hjemsendelsen av Elfi Knutsen, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen.