Ny leder i Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg

Tidligere sykehjemslege Ole B. Hovind har takket ja til å være leder i Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg. Han erfaring og tyngde vil styrke både ressursgruppen og Seniorsaken.

2808_Ole Hovind