Marthe fikk endelig plass!

Marthe Hagelund (93) har endelig fått den langtidsplassen hun har krav på. Lenge fikk hun kun forlenget sitt korttidsopphold på Hovseterhjemmet i Oslo – mens kommunen hele tiden ville ha henne overført til en omsorgsbolig – mot hennes egen og Seniorsakens protester.

Etter hennes egen og Seniorsakens mening er damen for syk til å bo i omsorgsbolig der det heller ikke er døgnvakt. Slik vi så det, var bydelens handlemåte uakseptabel, ikke minst fordi den gamle damen på et tidspunkt ble presset til å undertegne en søknad om omsorgsbolig. Søknaden ble fremkalt under press og uten at de pårørende eller Seniorsaken var konsultert. Saken har heldigvis endelig fått en lykkelig løsning.