Høyesterett har talt – rettferdighet for småsparerne!

Høyesterett i storkammer har i dag konkludert i behandlingen av saken mellom Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet og DNB. Etter syv års kamp vant Røeggen og dommen var enstemmig og tindrende klar. Dette er gode nyheter for tallrike småsparere – der flertallet er seniorer! -Tiden er inne for bankene til å vise at de tar samfunnsansvar og at de er til for sine kunder. I stedet for å ytterligere berike advokatstanden og bidra til at bankfolk blir sett på som en pariakaste, bør bankene nå legge tidligere misgjerninger bak seg og gjøre opp for seg på en redelig måte, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen.

Småsparer Ivar Petter Røeggen krevde tilbake 230.000 kroner han tapte etter å ha lånt penger til kjøp av såkalte garanterte spareprodukter i DNB for 12 år siden. Det springende punkt var mangelen på korrekt informasjon om produktet. Muligheten for tap var større enn muligheten for gevinst. Banken solgte gråstein og utga det for gull. Avtalen var derfor urimelig og stridende mot god forretningsskikk. Høyesteretts avgjørelse faller inn i rekken av tilsvarende rettsavgjørelser i USA og Storbritannia der banker som har solgt produkter de burde vite var for dårlige til småsparere – såkalt mismarketing – har måttet betale enorme erstatninger til sine kunder.