Fylkeslegen reiser tilsynssak mot Løten kommune

Seniorsaken har tidligere påtalt en kjedelig svikt i omsorgen for en eldre dame i Løten kommune der de pårørende kan dokumentere flere opprørende forhold.  Nå har fylkeslegen åpnet tilsynssak mot kommunen.

Den gamle kvinnen er nå død. Familien er opprørt over den beehandlingen hun fikk på sykehjemmet og har reagert med et brev til helseminister Jonas Gahr Støre.  De har ikke fått svar.

Det var gjennomgående store mangler knyttet til personlig hygiene.  Gjentatte ganger fant de pårørende henne uten tenner i overmunnen, uten ansiktsvask, med ukjemmet hår og iført skittent og flekket tøy. Ved en anledning falt hun ut av sengen og slo seg slik at hun måtte på sykehus. Flere ganger falt hun fra stol eller toalett – der hun satt uten tilsyn, slo seg i hodet og fikk kutt og blåveis. Hun var også utsatt for vold fra utagerende beboere på sykehjemmet.

Hennes barn skriver til Seniorsaken at de  ”hadde ønsket at mamma kunne ha hatt verdige og gode dager på slutten av sitt liv, selv om hun var alvorlig syk.”