Frivillighet i omsorgen må ikke bli drapet på frivilligheten

Helseminister Jonas Gahr Støres utspill om økt frivillig innsats i omsorgen må ikke bli drapet på frivilligheten. Det kan bli resultatet om ideen realiseres som en statsfinansiert kommunal oppgave. En slik utvikling kan bety dødsstøtet for alt som smaker av frivillighet i Norge. Skal vi lykkes i å skape en bred frivillig, humanitær bevegelse – må seniorenes egne organisasjoner være i førersetet. Norge har bestandig vist en forbløffende dugnadsånd, men kun når det er det sivile samfunnet, organisasjonene som har ledelsen. Statens oppgave er å være fødselshjelper. I seg selv en verdig oppgave. Vil den noe mer, ender det i byråkrati, kravmentalitet og fiasko.