Fortsatt for mange dobbeltrom på sykehjemmene!

Norge har 41 732 sykehjemsplasser. Kun 77,5 prosent av dem er enkeltrom. Tallene viser at både løftene om 12 000 nye sykehjemsplasser og ”Verdighetsgarantien”, som gir løfte om eget rom til de som ønsker det, er uten troverdighet.

-Det er mulig noen av brukerne av kortidsplasser vil finne det hyggelig med dobbeltrom en periode – under forutsetning av at man finner tonen på sovesalen, men som langtidsbruker på livets sluttetappe er sovesaler og dobbeltrom uverdig og uakseptabelt for de aller fleste, mener Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken, som uttalte seg til NRK i går kveld. -Det er en skam at norske kommuner ikke prioriterer verdighet for de eldre høyere.

Statistisk Sentralbyrå har lagt frem statistikk (1. juli) for norsk offentlig omsorg i 2012. Den viser at det fortsatt kun er 41 732 sykehjemsplasser (noen av dem er dessuten private) og at økningen kun er 1,1 prosent fra året før. Tallene viser et det er langt frem til de 12 000 nye plassene det er gitt løfter om. Samtidig viser statistikken at kun 77,5 prosent er enkeltrom med eget bad.