For tidlig å slutte med papirbrev – svik mot eldre!

Fra 2014 vil stat og kommuner slutte med å sende oss brev i posten. Alle brev skal sendes som e-post. –Et svik mot eldre som ikke har datamaskin, sier daglig elder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen.

I dag endrer Stortinget forvaltningsloven etter initiativ fra Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aaserud. Stat og kommuner skal slutte å sende oss brev i posten når vi skal informeres. Innen et par år skal alle brev fra det offentlige sendes kun elektronisk. Riktignok vil det fortsatt være en mulighet for å reservere seg mot ordningen – altså insistere på å få vanlig post. Problemet er at en slik reservasjon må foretas elektronisk. Hvordan skal det bli mulig for folk som verken har datamaskin, datakunnskaper eller e-postkasse?

-Dette er diskriminering av verste sort, mener Tore Henning Larsen. Han lurer på hvorfor staten har slikt hastverk med å frata eldre retten til å motta informasjon fra myndighetene. – Det eneste fornuftige er at de folkevalgte snur om på reservasjonsretten – slik at det er de som ønsker å motta elektronisk post som skal melde fra til det offentlige. Det er håpløst hvis noen tror at landets 80 og 90-åringer skal melde fra at de ikke har datamaskin og at de kun kan informeres pr post – og at dette må skje ved hjelp av den datamaskinen de ikke har! Realiteten er at de avskjæres fra viktig informasjon og ekskluderes fra samfunnet! Det går ikke Seniorsaken med på!

Seniorsaken kritiserer ikke myndighetene for å modernisere det offentlige. Hvert år sendes det ut flere enn 125 millioner brev fra det offentlige. Det er arbeidskrevende og dyrt. Forslaget fra Rigmor Aaserud er et skritt i riktig retning – men tempoet er feil. Landets eldste blir satt i en håpløs situasjon. Seniorsakens forslag til regjeringen: Ta et skritt av gangen!