Vidar Lønn-Arnesen Hederssenior 2013

Folkekjære Vidar Lønn-Arnesen ble Årets Hederssenior 2013

Da Vidar Lønn-Arnesen ble utnevnt til Årets Hederssenior 2013 på Eldredagens festforestilling i Oslo Rådhus i går var det nesten så storstuens tak løftet seg. 1000 mennesker klappet, og ikke minst sang alle med da hederssenioren sang Alf Prøysens «Du skal få en dag i mårå» som som takketale.

For daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, var det ikke vanskelig å begrunne valget av Årets Hederssenior. Ved overrekkelse av blomster, pokal og plakett sa han;

Vidar er en av våre mest folkekjære artister med utallige opptredener i radio og TV til glede for oss «godt voksne». For ikke å snakke om hans ustoppelige iver og entusiasme når han reiser på turne til landets sykehjem med sitt Da-Capo-show, og ikke minst hans eminente programledelse under markeringen av Eldredagen her i Oslo Rådhus gjennom mange år.

Evigunge Vidar Lønn-Arnesen er et skoleeksempel på hva det vi si å eldes med stil og verdighet. — Jeg er stolt og beæret over å kunne utnevne Vidar Lønn-Arnesen som Årets Hederssenior!

Det var en samlet komitee som som innstilte Vidar Lønn-Arnesen til hederstittelen på initiativ fra Pensjonistforbundet.

Vidar Lønn-Arnesen måtte raskt avsted etter at arrangementet var ferdig. Han skulle til Mjøndalen og holde en av sine populære Da Capo forestiillinger for lokale seniorer.

Einar Lunde ledet arrangementet, og blant de mange fantastiske kulturelle innslagene  hedret Odd Norstoga alle eldre med sin kjenningsmelodi «En farfar i livet».

Bak det årlige arrangementet av FNs internasjonale Eldredag i Oslo står Det sentrale Eldrerådet i Oslo, Sykehjemsetaten, Landslaget for offentlige pensjonister, Helse- og sosialombudet, Pensjonistforbundet og Seniorsaken i samarbeid med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.

Seniorsakens Hedersseniorer

  • 2004 Rolv Wesenlund
  • 2005 John I. Alvheim
  • 2006 Nanna L. Caspersen
  • 2007 Astrid Nøklebye Heiberg
  • 2008 Jakob Sæthre Skarstein
  • 2009 Peter F. Hjort
  • 2010 Ingrid Espelid Hovig
  • 2011 Thorleif Holth
  • 2012 Ingeborg Moræus Hanssen