Festforestilling med kåring av årets Hederssenior i Oslo Rådhus

Oslo kommune, ved ordfører Fabian Stang , inviterer til storstilt feiring av FNs internasjonale eldredag 2013. Festforestillingen holdes tirsdag 1. oktober i Oslo Rådhus klokken 14.00.

Tradisjonene tro vil årets Hederssenior  bli bekjentgjort og hedret under arrangementet. Det er  det 10. året den ærefulle prisen blir delt ut til en person som gjennom sin gjerning og person har gjort en spesiell innsats for eldre over tid.

Einar Lunde vil lede arrangementet, og blant de kulturelle innslagene vil Odd Norstoga hedre alle eldre med sin kjenningsmelodi «En farfar i livet».

Bak det årlige arrangementet av FNs internasjonale Eldredag i Oslo står Det sentrale Eldrerådet i Oslo, Sykehjemsetaten, Landslaget for offentlige pensjonister, Helse- og sosialombudet, Pensjonistforbundet og Seniorsaken i samarbeid med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.

Seniorsakens Hedersseniorer:

2004 Rolv Wesenlund
2005 John I. Alvheim
2006 Nanna L. Caspersen
2007 Astrid Nøklebye Heiberg
2008 Jakob Sæthre Skarstein
2009 Peter F. Hjort
2010 Ingrid Espelid Hovig
2011 Thorleif Holth
2012 Ingeborg Moræus Hanssen