Ferieavvikling og sommertid i SENIORSAKEN

Vi har innført sommertid – kontoret er derfor åpent hverdager fra kl. 09.00 – 15.00 i
juni og august. I nødssituasjoner ring 908 66 705.
I tillegg vil vi holde stengt i hele juli pga ferieavvikling.

Mvh
Sekretariatet