Demens er en dyr diagnose!

-Demens vår dyreste diagnose! Denne uttalelsen kom fra pensjonert sykehjemslege Ole B. Hovind på et møte om demens på Diakonhjemmet Sykehus den 25, april. Møtet ble arrangert av Seniorsakens Lokallag Frogner, Ullern og Vestre Aker.

Tore Ruud, leder i Seniorsaken Ullern åpnet møtet og ønsket de mange fremmøtte velkommen til orientering omkring temaet. Birgitta Fyrand ble presentert som første deltaker i panelet, hun presenterte for kort tid siden situasjonen med sin mann som ikke fant seg til rette på institusjon, men som «fant seg selv» da han kom på en bondegård i Maridalen i Oslo. Her fikk han et opphold tre dager i uken.

De tre lokallagene samarbeider større prosjekter – som dette møtet – og Tore Ruud, leder i Seniorsaken Ullern ønsket et fulltallig publikum velkommen til dette aktuelle temaet.

Panelet besto for øvrig av Tone Tellevik Dahl, leder av bystyrets helse- og sosialkomité i Oslo, Thomas Svendsen, seksjonsoverlege på Diakonhjemmet, Jon Iver Bakke, bonde på Skjerven gård i Maridalen i Oslo og Kari Bucher som har fått tildelt TV- aksjonen 2013.

Panelet la frem en rekke interessante forhold omkring diagnosen demens, og debatten ble ledet av en inspirert Tore Henning Larsen, kst. daglig leder i Seniorsaken.

Referat: Roar Møll, leder av Seniorsaken Vestre Aker