BN bank

Ønsker du mer å rutte med i hverdagen, eller har drømmer som er satt på vent på grunn av økonomien? Som medlem av Seniorsaken kan du få SeniorLån hos vår samarbeidspartner BN Bank, uten etableringsgebyr, som i dag er på kr 1500. Du kan frigjøre verdier du sitter på i form av bolig, uten å betale én krone i avdrag eller renter så lenge du lever.

Skal du ta opp lån som godt voksen er det som regel mye å tenke på:

1) Med et ordinært, bolig- eller rammelån, må du være forberedt på at det kan bli store summer som må betales dersom renten stiger.

2) Dersom du ikke har, eller kommer til å få inntekt høy nok til også å betale avdrag, må du sørge for å få garantert, livslang avdragsfrihet.

3) Tilbud og muligheter må sammenlignes, og konsekvenser frem i tid må beregnes/estimeres.

Å sette seg inn i alt dette oppleves som svært komplisert og krevende for mange. Derfor blir det dessverre ofte med drømmen om å reise, pusse opp, bygge på hytta, kjøpe båt eller hjelpe barn og barnebarn.

Frigjør sparepenger

Eier du en helt eller nesten nedbetalt bolig, betyr det at du sitter på godt fastlåste sparepenger. Med SeniorLån kan du frigjøre disse verdiene og få et ekstra tilskudd til pensjonen din. Pengene kan brukes akkurat som du selv ønsker. Og så lenge du bor i boligen betaler du verken renter eller avdrag. Det er først når du dør, eller flytter permanent ut av boligen at lånet, med påløpte renter, skal betales tilbake.

Slik fungerer SeniorLån

SeniorLån gis mot pant i boligen din. Du må være over 60 år og ikke ha betalingsanmerkninger. Lånet kan utbetales på tre forskjellige måter; som en engangsutbetaling, som månedlige beløp, eller som en kombinasjon av begge. Hvor stor utbetaling du får er avhengig av din alder, samt verdien og beliggenheten på boligen din. Skulle du leve så lenge at SeniorLånet med påløpte renter overstiger boligens verdi når du dør, er dette bankens problem. Banken tar på seg all risiko og dekker eventuelle tap.

Vil du vite mer er du velkommen til å kontakte Judith-Karin Ulvestad Adolfsen, som har kontor i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Alle 5. tlf. 950 05 794, E-post jka@bnbank.no.

Du kan også gå inn på https://www.bnbank.no/Person/Lan/Seniorlan/