Birgitta Fyrand hentet mannen hjem!

Birgitta Fyrand er konen som hentet sin demenssyke mann hjem fra sykehjemmet. Mannen er ”hele Norges hudlege” Ole Fyrand (75) en kjent og profilert professor. Sykehjemmet er Madserud Sykehjem i Oslo. Reportasjene NRK brakte i helgen var initiert av Seniorsaken. Vi har gjennom noen uker fulgt familiens fortvilete kamp for hva den oppfatter som verdig behandling.

Det som fikk begeret til å flyte over for Birgitta Fyrand var at sykehjemmet hadde startet  behandling med psykofarmaka uten at familien var varslet. Hun opplevde det som et overgrep. Budskapet fra sykehjemmet var, slik hun oppfatter det,  at medisineringen av pasientene var nødvendig på grunn av personalmangel. Nå har hun tatt mannen hjem og steller ham hjemme.

Konsernoverlege Gudleik H. Leir i Norlandia Care innrømmer at medisinering uten å varsle familien var en feil og at det er skrevet avviksrapport. Morten Gohn, som er områdedirektør ved Sykehjemsetaten i Oslo kommune opplyser imidlertid til NRK at han ikke har mottatt noen avviksrapport.

Birgitta Fyrands oppfordring til alle pårørende er: – Ikke avfinn dere med slike tilstander for pasienter i livets siste fase, hvor man skal gjøre det så hyggelig som mulig for den det gjelder.

Selv har hun fått hjelp av hjemmesykepleier og et frivillig dagtilbud. Ole Fyrand er medisinfri og hans kone gleder seg med ham.

Birgitta Fyrands erfaringer med sykehjemmet på Madserud var negative også fordi omgivelsene var nedverdigende. Rommet der mannen var tiltenkt å skulle tilbringe resten av sitt liv, var lite og ukoselig, badet luktet intenst urin i alle ukene han bodde der – og vannet i vasken lot seg ikke skylle ut. Alle henvendelser til personalet om tingenes bedrøvelige tilstand endte i ingenting.

Birgitta Fyrand takker kontakten med Seniorsaken for at hun holdt motet oppe og våget å kjempe imot. Derfor sender hun en stor takk til daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, for hans smittende humør og optimisme i en tung tid. Seniorsaken takker Birgitta fordi hun har valgt å ta en kamp som kan hjelpe og inspirere mange.

Les mer på NRK.no: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10923989