Aktivitetskalender for Seniorsaken Østfold høsten 2013

AKTIVITETSKALENDER HØSTEN 2013

Dato

Aktivitet

Hvor

Tid

Hvem

28. aug.

Styremøte for planlegging av temamøte 4. sept.

Glenghuset

1200-1400

Styret m/vara

4. sept.

Temamøte om Beinskjørhet (osteoporose)

Glenghuset

1200-1400

Aller er velkomne

25. sept.

Styremøte for planlegging av temamøte 2. okt.

Glenghuset

1200-1400

Styret m/vara

2. okt.

Temamøte om Helseferie til Syden

Glenghuset

1200-1400

Aller er velkomne

30. okt.

Styremøte for planlegging av temamøte 6. nov.

Glenghuset

1200-1400

Styret m/vara

6. nov.

Hjelpemiddelsentralen

Glenghuset

1200-1400

Aller er velkomne

27. nov.

Styremøte for planlegging av temamøte 4. des. og juleavslutning 11. des.

Glenghuset

1200-1400

Styret m/vara

4. des.

Eddie Sjøborg – humor i hverdagen

Glenghuset

1200-1400

Aller er velkomne

 

 

 

 

 

11. des.

Juleavslutning for tillitsvalgte

Glenghuset

1200-1400

Alle tillitsvalgte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalenderen kan bli revidert.

Borgenhaugen, 2. juni 2013

Rev.