Aftenpostens forside i dag!

 
Situasjonen hjemmesykepleierne beskriver er den samme som innringerne til
Seniorsakens SOS-telefon kan fortelle om. Samhandlingsreformen har medført raskere utskriving fra sykehus,
og det er våre eldste som først og fremst har blitt rammet av dette.
Ansvaret blir skjøvet over på hjemmesykepleien, og vi har full forståelse for deres frustrasjon og
fortvilelse i den forbindelse.