10 500 underskrifter er borte

«Sykehjemsplass når man trenger det!» har vært et av hovedkravene Seniorsaken har hatt til politikerne i lang tid. Få dager før stortingsvalget 2013 overleverte Seniorsaken bortimot 10 500 underskrifter til Stortingets visepresident Marit Nybakk (AP) som lovet å levere underskriftene til riktig instans etter valget uansett politisk utfall. Vi vet ikke hvem underskriftene ble levert til. I møte med statsekretær Astrid Nøklebye Heiberg (H) 24. januar fikk vi ingen bekreftelse på at underskriftene var ivaretatt i Helse og omsorgsdepartementet.

I tillegg til at Seniorsaken krever at alle som trenger det skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass, er det også et krav at kvaliteten i tjenestene garanterer en forsvarlig og verdig omsorg uansett om de eldre er på sykehus, sykehjem, i omsorgsbolig eller hjemme.

God omsorg, pleie og behandling er avhengig av mange ulike og sammensatte faktorer. Under belyser vi to av dem; bemanning gjennom nyutdannede sykepleieres valg av arbeidsplass og manglende språkkompetanse i helse og omsorgstjenestene.