Velkommen til åpent møte om seniorenes pensjoner og økonomi

Seniorsaken Vestre Aker og Forsvarets Seniorforbund inviterer til åpent møte om økonomi og pensjon torsdag den 6. september kl 1800 – 2000. Sted: Aulaen på Persbråten videregående skole.  Foredragsholdere er banksjef Torbjørn Vasstveit, leder i Seniorsakens Ressursgruppe for Jus og økonomi, og nestleder Karl O. Bogevold, Forsvarets seniorforbund. Gratis adgang. Alle er velkomne!