Vårens møter i Seniorsaken Skedsmo

Onsdag 8. februar: Åpent møte med foredrag av nevrolog Hesla: ”Søvnsykdommer i voksen alder”. Hesla har vært tilknyttet A-hus, og er nå trygdelege på NAV Lørenskog og nevrolog på ”Colosseum- klinikken”, Majorstuen.

Onsdag 14. mars: Årsmøte.

Onsdag 11. april: Åpent møte der Akershus Messingensemble med leder Jarl Johansen underholder. Repertoaret inneholder bl.a. noe fra Evert Taube og ”Fra filmens verden”. Bli det fint vær, hvem vet, så sitter vi ute!

Onsdag 9. mai: NB! Ikke møte!

Onsdag 13. juni: Sommeravslutning. Program ikke ferdig på nåværende tidspunkt.

Seniorsaken Skedsmo ber alle sine medlemmer som ikke har e-postadresse om å være oppmerksom på oversikten og ta godt vare på denne informasjonen. Det kommer og i dagspressen under ”Det skjer”, men det er samme dag som arrangementet går av stabelen, så det kan komme brått på hvis en ikke vet om det på forhånd.