Syke, eldre tatt som gisler!

Streiken i offentlig sektor rammer nå sykehjem og hjemmesykepleie! Det betyr at streikeledelsen har bestemt seg for å gjøre syke, eldre til gisler. Streiken fører til at mange eldre ikke får dusje, ikke får tilstrekkelig stell og at pasienter i sykehjem må bli i sengene mesteparten av dagen fordi ingen har tid til å hjelpe dem opp.

-Dette er uverdige og uakseptabelt, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Som samfunn kan vi ikke akseptere at lønnskonflikter setter syke og døende menneskers velferd og liv i fare. Når det er én sykepleier på vakt på poster der det skal være 3, oppstår det en akutt og alvorlig risiko for at noe går galt.

Fra Helsedirektoratet og LO-hold blir vi fortalt at den enkelte pasient og beboer i offentlige institusjoner kan anke til Fylkesmannen i sitt hjemfylke hvis de mener at situasjonen er uholdbar.

-Det er tøv, sier Tore Henning Larsen. Det er den enkelte kommune eller helseforetak som har plikt til å be streikeledelsen om å sørge for nødvendige vakter. Hvis de ikke gjør det, men forsettelig eller uaktsomt setter menneskers liv i fare, er det straffeloven som gjelder – enten det er sykehjemsbestyrere eller fagforeningsledere som har gjort seg til herre over andres liv vil Seniorsaken bidra til at det blir levert anmeldelse.