Stort møte om seniorens økonomi i Lillestrøm rådhus 26. september

Åpent møte om pensjonsreformen i Rådhuset, Lillestrøm onsdag 26. september kl 1900-2100. Seniorsaken Skedsmo inviterer: Tema: Seniorenes økonomiske situasjon etter den nye pensjonsreformen. Seniorsakens Ressursgruppe for Juss og Økonomi og Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) står for informasjonen. Et stort panel bestående av representanter fra kommunens politiske partier vil, sammen med innlederne, redegjøre for konsekvensene reformen medfører. Vi ønsker alle interesserte velkommen!

Seniorsaken Skedsmo