Stokke kommune vil sende hjem kreftsyk 90-åring!

Stokke kommune vil sende hjem Ingrid (født 1922)  fra Sole sykehjem i dag. Hun har hatt flere korttidsopphold der siden mai. Det siste har vart i en uke. Det er søkt om langtidsplass – og søknaden er avslått.  Hennes mann, Kåre (født 1921), har fått innvilget 14 dagers rehabilitering tilfeldigvis også fra idag. Ingrid har kreft med spredning og er så avkreftet at hun ikke er i stand til å klare seg selv. Hun er avhengig av døgnkontinuerlig omsorg. Kåre er slagrammet, delvis lam, blind og har nedsatt hørsel.

Det er to gamle mennesker på over 90 år som nærmer seg slutten på livet som blir behandlet som kasteballer av Stokke kommune. Ekteparet ber om et trygt sted å leve den korte tiden de har igjen. Etter Seniorsakens oppfatning er det noe de har krav på etter kommunehelsetjenesteloven og etter verdighetsgarantien. Vi vil derfor på det sterkeste fordømme Stokke kommunes handlinger og motsette oss hjemsendelse. Begge ektefellene har krav på sykehjemsplass. Etter norsk lov.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.