Stig Klingstedt ny styreleder

Stig Klingstedt ble på Seniorsakens landsmøte 22. mai valgt til ny styreleder i Seniorsaken etter Harry Martin Svabø, som hadde frasagt seg gjenvalg. Stig Klingstedt, Nesodden, er cand jur, født i Sverige. Han har hatt ledende stillinger i norsk statsadministrasjon, senest som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Han har også vist et aktivt samfunnsengasjement, blant annet gjennom flere styreverv. To nye styremedlemmer ble også valgt: Håvard Jernskau, Skedsmo og Odd Himle, Bergen.

Landsmøtet vedtok videre økte økonomisk bidrag til lokallagene og ba styret arbeide for opprettelsen av et statlig eldreombud i Norge. Medlemskontingenten vil forbli uendret.

I sin avskjedstale til landsmøtet sa Harry Martin Svabø at organisasjonen hadde en god stabilitet og var inne i en positiv utvikling. Økonomien var tilfredsstillende og sekretariatet jobbet bra med overordnede og viktige saker. Sammen med Seniorenes fellesorganisasjon har foreningen bidratt til å endre den statlige tilskuddsordningen til pensjonistorganisasjonene, slik at Seniorsaken fra 2013 vil være berettiget til slik støtte. Hovedproblemet er fortsatt for svak rekruttering. Styret har derfor besluttet å engasjere profesjonell hjelp.