Skuffende trygdeoppgjør for pensjonistene

Årets oppgjør er skuffende for pensjonister og trygdede. Oppgjøret er et resultat av samtaler mellom Norges Pensjonistforbund, FFO, SAFO, LO, YS, Unio og Akademikerne. Tilbudet fra staten er basert på tall fra revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 15. mai. Der ble lønnsveksten anslått til 3,75 prosent i 2012. Dette gir grunnlag for en økning av grunnbeløpet i folketrygden med 2.906, tilsvarer 3,67 prosent.

Som det ser ut i dag blir lønnsveksten for de yrkesaktive i Norge betydelig blir høyere enn regjeringens anslag. Dermed blir reguleringen av grunnbeløpet etter Seniorsakens mening for lavt. Sannsynligheten for at pensjonistene vil sakke ytterligere akterut sammenlignet med lønnsmottakere i 2012 er følgelig stor. Resultatet av pensjonsoppgjøret understreker to ting: At pensjonsforliket på Stortinget er urettferdig for pensjonistene og blir enda mer urettferdig ved at det baseres på en prognose. At de organisasjonene som har «samtalerett» ikke nødvendigvis har satt pensjonsoppgjøret høyest på sin dagsorden. Seniorsaken arbeider for – og regner med – å bli part i samtalene for 2013.