Seniorsakens nyhetsbrev mai 2012

Seniorsaken har innledet en dialog med de politiske partiene på Stortinget om en ”helhetlig seniorpolitikk”. Det vil si en politikk som sikrer alle nordmenn de samme rettigheter og plikter hele livet og som både omfatter økonomi, yrkesdeltagelse, helse og omsorg. Innspillene fra Seniorsaken er godt mottatt og har resultert i samarbeidsavtaler der Seniorsaken leverer informasjon og ideer.

Seniorsaken vil kjempe for pensjonistenes økonomi

Myndighetene har på kort tid gjennomført mange og viktige endringer for seniorenes økonomi. Summen av endringer har vært svært negative. Seniorsaken vil i en serie utredninger informere medlemmene om konsekvensene, samtidig som vi trapper opp vårt kontaktarbeid overfor det politiske miljøet. Målet er å etablere tiltak som reduserer ulempene og hindrer ytterligere forverring.

De største endringene som er gjennomført de siste årene med store økonomiske konsekvenser er: 1. Underregulering av pensjonene. 2. Levealderjustering av pensjonsutbetalingene. 3. Endringer i skattereglene. 4. Fjerning av økonomiske ytelser knyttet til seniorenes situasjon (skattefradrag for alder, støtte til og/eller fradrag for store helsekostnader, økt trygdeavgift osv.) og utvidede egenandelsbetalinger mv. Dette er endringer som får konsekvenser for alle alderspensjonister.

Revidert statsbudsjett

Bevilgningen til investeringstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er foreslått redusert med 151 millioner kroner på grunn av mindre forbruk av tilsagnsrammen i 2011. Bevilgningene til posten Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag reduseres med 150,2 millioner kroner basert på nye renteanslag.

Seniorsakens 10 års jubileumsfest!

I legendariske Store Studio på Marienlyst vil Seniorsaken feire seg selv den 21. mai fra 1900-2100. Det blir show, kunstnerisk opptreden, tilbakeblikk og nye politiske utspill. Fortsatt er noen få billetter igjen til Store Studio. Ring 22 12 18 90 så sender vi adgangskort.

Innkalling til Seniorsakens Landsmøte 2012

Seniorsakens Landsmøte avholdes 22. mai 2011, klokken 13.00 – 18.00 i Anna Setnes hus, 2. etasje, Pilestredet 52, Oslo. Fra klokken 13.00 blir det registrering og en enkel lunsj. Alle medlemmer kan møte. Kun delegater har stemmerett. Velkommen til Seniorsakens Landsmøte 2012!

SOS-telefonen – er alltid åpen!

Seniorsakens SOS-telefon har siste måned fått flere henvendelser om dårlige forhold på sykehjem, samt meldinger om eldre som behandles som ”pakkepost” ved å bli sendt frem og tilbake mellom kortidsopphold op sykehjem og bolig.

Merk: SOS-telefonen har fått nytt nummer: 22 12 18 90!

Støtt opp om Folkeaksjonen 2013!

Værgudene var ikke særlig imøtekommende da Leif Strøm og hans mannskap tok oppstilling midt i «Markens» i Kristiansand. Tåka lå tjukk som graut helt ned i fjæresteinane, og regnet satt sitt preg på Sørlandets hovedstad. Folk strømmet imidlertid til «ståplassen», for å varme seg med en kopp kaffe, og for å delta i underskriftsaksjonen. Over 200 sørlendinger skrev under, og enkelte benyttet samtidig anledningen til å melde seg inn i Seniorsaken.

I anledning Folkeaksjonen 2013 holdt Seniorsaken Vestre Aker stand på Røa Torg 29. mars der man også delte ut flyveblader og Seniormagasinet. Selv om det blåste nordavind fra alle kanter, ble underskriftaksjonen på Røa torg en suksess.

Seniorsaken Oslo Nord vil aksjonere på Stovner Senter torsdag 24. mai. Onsdag 9. mai var laget på plass på Stovner eldresenter der de presentere Seniorsaken mens de eldre koste seg med kaffen i den flotte kafeteriaen.

Støtt opp om Folkeaksjonen 2013! De beste premieres: Alle som sender inn lister får en jubileumspenn i posten!

Arbeidslivets aldersgrenser er i endring!

-Aldersgrensene i Norge er under endring, hevder advokat (H) Nicolay Skarning, Kvale Advokatfirma DA. Nylig førte han en sak om lovligheten av særaldersgrenser for Høyesterett – og vant! Saken gjaldt helikopterpiloter i Nordsjøen. Den 14.2.12 våknet de opp til en fem år lengre aldersgrense, etter at Høyesterett hadde satt deres tariffavtalte 60-grense gjennom 40 år til side. Saken åpner for overprøving av andre aldersgrenser også. 70-grensen utfordres i tillegg på Stortinget, og LO diskuterer sin 60 års grense for valg til lederverv.

Seniorsaken trenger frivillige jurister

Seniorsaken trenger frivillige jurister med bakgrunn og interesse for juridiske problemstillinger knyttet til økonomi, trygd, sosialrett, arv og skifte. Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte advokat Audhild Freberg Iversen i Seniorsaken på telefon 22.12.18.90 evt direkte: 22.12.18.96. Snarest!

Kritikk av komplisert pensjonssystem

Systemet blir komplisert når vi har både nytt og gammelt system og overgangsordninger mellom dem og i tillegg innfører fleksibel pensjonsalder og levealdersjustering. Men det er all mulig grunn for myndighetene til å forsøke å gjøre det forståelig. Professor i trygderett Asbjørn Kjønstad kritiserer myndighetene for nettopp det. – Rettssikkerheten er jo truet når folk ikke kan skjønne regler som gjelder dem selv, uttalte professoren til Dagens Næringsliv. Seniorsaken er enig.

Kjønstad har skrevet en 70 siders rettsvitenskapelig analyse av folketrygdens regler for pensjon i ”Jussens Venner”. På slutten av artikkelen viser han til tradisjonen i norrøn tid da lovene ble lest opp på tinget. Da ble det lagt vekt på å formulere dem med fyndige og korte ord som lett kunne huskes.

Økonomi når ektefelle er på institusjon – ulik praksis?

Hva blir hjemmeværende sittende igjen med når ektefellen kommer på institusjon? Det kom 1. januar 2012 ny forskrift hvor dette spørsmålet omtales i paragraf 5. Ordlyden er endret fra tidligere forskrift, og det heter: “Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum reduseres krone for krone mot ektefelle/barns arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden “

Spørsmålet er om dette medfører materielle endringer. Prinsippet har hittil vært at betalingen skal begrenses slik at enhver skal ha igjen minimum 25 % av folketrygdens grunnbeløp til egen disposisjon. Det skal videre gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget hvis beboeren forsørger ektefelle eller barn. Hvis ektefelle/barn har egen inntekt tas dette hensyn til. Ektefelle/barn skal ikke komme dårligere ut enn om beboeren var død.

Dårlig helseinformasjon ble dyrt

Et medlem av Seniorsaken trengte en grå stær operasjon. Ettersom sykehuset i Haugesund hadde et halvt års ventetid, valgte vårt medlem å foreta operasjonen ved en privatklinikk. Der var ventetiden 6 uker, men operasjonen kostet ham kroner 30 000. I ettertid ble han klar over at privatsykehuset Haugesund, som har en avtale med Helse Vest, hadde 12 ukers ventetid. Her ville operasjonen ha vært gratis. Dessverre var det ingen i Helse Vest som ga denne informasjonen. Seniorsaken har anbefalt vårt medlem å kreve refusjon for utgiftene til operasjonen fra Helfo Region Vest. Helsemyndighetene har en informasjonsplikt.

Seniorsaken Spania etablert

Alfaz del Pi, 18. april: Det var to stolte seniorer som kunne konstatere at nå er Seniorsaken Spania formelt etablert. Randi Heggertveit og Gunnar T. Lund har tatt initiativet til etableringen, og nå har de fått drahjelp av Alfaz del Pi kommune, og fra Seniorsaken sentralt.

Seniorsaken Spania har kontordager i mai og juni: 16.05 fra kl 11-13 30.05 fra 11-13 og i juni blir det 6. og 20. juni til samme tid. I tillegg er det lagt opp til folkemøte den 23.05 kl 17.30 (lokalene åpner ikke før 17.) Hovedtema vil være ortopediske hjelpemidler tilgjengelig i Alfaz, både for kjøp og leie.

Ingen pensjonskutt for de norske i Spania

Ryktet om verdens undergang og kutt på 40 % i pensjonene for utenlandsnordmenn kommer ikke fra Seniorsaken. Historien har dukket opp i det norske miljøet i Spania og som har gått som en ildebrann. Selvsagt medfører det ikke riktighet. Ingen norsk finansminister, regjering eller Storting ville våget å foreslå noe slikt. Heldigvis var vår daglige leder, Tore Henning Larsen tilstede i Spania nylig og fikk avlivet disse besynderlige ryktene ganske så kontant.

Gaver til Seniorsaken

Hvis du ønsker å gi en gave til Seniorsaken kan du benytte konto nr. 9235.27.22970.

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken.

Bli med Seniorsaken og NSB på “Jubileumstur” til Bergen!

Søndag 7. oktober reiser vi med Bergensbanen fra Oslo til Bergen. I Bergen bor vi hos Olav Thon (Bristol Hotel) hvor han gir oss 14 % rabatt, og tirsdag 9. oktober tar vi dagtoget hjem til Oslo. I Bergen blir vi tatt i mot på stasjonen av byens ordfører Trude Drevland, og mandag kveld skal vi se Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. I tillegg skal vi spise (og drikke) godt, se Bergen, og møte våre medlemmer i Seniorsaken Bergen.
Bli med da vel!  Påmelding til Seniorsaken, tlf. 22.12.18.90 eller seniorsaken@seniorsaken.no.

Medlemsfordel – rabattavtale med NSB

En uklar avtale gjorde at vi i forrige Nyhetsbrev kom i skade for å overdrive NSBs sjenerøsitet. NSB gir Seniorsakens medlemmer 50 prosent rabatt uansett alder – men det gjelder kun gruppereiser som inkluderer 10 eller flere. Bestilling må skje til NSB Gruppereiser på telefon 815 00 888. Seniorsakens medlemskort tjener som legitimasjon. Alle som har fylt 67 år har 50 % rabatt uansett.

Hotellavtalen med Thon

Rabattavtalen med Olav Thon må også korrigeres. Dette er en avtale der Seniorsakens medlemmer har 14 % på alle Thon Hotellene i Norge, men ikke på First hotellene (her er det pris på forespørsel).

Velstemt årsmøte i Seniorsaken Bergen

Årsmøte i Seniorsaken Bergen fant sted tirsdag 27. mars 2012 i ærverdige Dankert Krohn Seniorsenter, ett av Bergens 18 seniorsentre. Aftenens hovedinnlegg ble holdt av byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim. Underholdningen var det Bergen Vest Seniorteater som viste utdrag fra kabareten «Reisen». Det ble servert gratis kaffe og hjemmebakst, og selv værgudene hadde velsignet møtet på aller beste måte. Etter årsmøtet består styret i Seniorsaken Bergen av: Ingrid Kløve, leder. Odd Himle, nestleder. Randi Hag, kasserer. Anne-Kjersti Gjengstø, sekretær. Berit Berge, medlemskontakt. Liv Rustung Løvby, varamedlem. Totill E. Wistner, varamedlem.

Styret i Seniorsaken Bergen ønsker dere alle en fin og god sommer!

Seniorsaken Oslo Nord er etablert

Seniorsaken Bjerke og Seniorsaken Groruddalen ble fusjonert på årsmøtet 26. mars og tok navnet Seniorsaken Oslo Nord. Foreningen har over 600 medlemmer. Følgende styre ble valgt: Leder: Edel Charlotte Knapper. Nestleder: Rigmor Irene Olsen. Sekretær: Evelyn Bøe. Kasserer: Gerd Randi Jøndal. Styremedlemmer: Bjørg Marit Johansen og Kristian Nordby Vararepresentanter: Jan Sundvold og Andre Andersen.

Høstens møter i Seniorsaken Oslo Nord

Møte 27.august kl 18.00 med foredrag av Hege Marthe Cordt-Hansen fra NAV pensjon Oslo, som vil informere om pensjonsreformen. 24.september kl 18,00 tema ikke fastsatt ennå. 29.oktober kl 18.00 tema ikke fastsatt ennå. 3.desember kl 18.00 møte/juleavslutning.

Nytt styre i Seniorsaken Skedsmo

Årsmøtet valgte følgende styre i Seniorsaken Skedsmo: Anna Marie Vereide, leder. Alv B. Johnsen, nestleder. Wenche Branfelt, styremedlem. Liv Stranberg, kasserer. Håvard Jernskau, sekretær. Vigdis Orderud, første vara m/ møteplikt. Olav Aune, andre vara. Bjørg Amundsen, tredje vara.

Olav Grasbakken ny styreleder i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Olav Grasbakken ble valgt til ny leder av Seniorsaken Gjøvik, land og Toten på årsmøtet 22. mars 2012: Han har telefon 61 19 50 82/41339132 og e-postadresse olav.grasbakken@hotmail.no. Kasserer: Kjell Vangestad. Sekretær: Reidun Ramstad. Styremedlem: Mathea T. Amundrustad. Styremedlem: Marit Korslien Berg. Varamedlemmer: Brita Hassel og Randi Kjørstad Østgaard.

Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

Tirsdag 24. april hadde Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag medlemsmøte om de nye skattereglene for pensjonister. Det var en meget vital 90 åring, Erling Ree Pedersen, som ga 30 tilhørere innblikk i hva de nye skattereglene innebar for den enkelte. Han illustrerte også hva vi over år taper i forhold til reallønnsvekst ved at trygdeavgiften er satt opp til 4.7 % for pensjonister og at vi ikke får den samme uttelling som lønnstakere når det gjelder det årlige lønnsoppgjøret.

Nytt styre i Seniorsaken Kristiansand

Seniorsaken Kristiansand har valgt nytt styre. Det nye styret består av Leif Strøm, styreleder. Odd Kogstad, nest leder. Kari Storaker, sekretær. Randi Sørvolden, lotterisjef. Almar Nilsen, styremedlem. Marion Stiauren, varamedlem. Arnfinn Stiauren, varamedlem.

Roar Møll ny styreleder i Seniorsaken Vestre Aker

Seniorsaken Vestre Aker valgte på årsmøtet 29. mars Roar Møll som ny styreleder etter Per W. Jensen. Før åpning av årsmøtet var det foredrag av Seniorsakens sentralstyreleder, Harry Martin Svabø som blant annet roste Vestre Aker for å ha vist usedvanlig stor og god aktivitet i 2011.  Samarbeidet med lokalforeningene Ullern og Frogner har vært spesielt fruktbart. Saker i det felles arbeidsutvalget har vært utbygging og videreutvikling av tilbud om senioromsorg ved Diakonhjemmet, og demensteam (felles forprosjekt Ullern/Vestre Aker).  Dessuten har Vestre Aker engasjert seg i området ”Senior Helse” i samarbeid med Volvat Medisinske Senter.  Det nye styret i Seniorsaken Vestre Aker er: Roar E. Møll, styreleder. Per Walter Jensen, nestleder og kasserer. Else Anna Holthe Møll, styremedlem. Ebbe Ording, styremedlem. Irene Karlsen, styremedlem, Finn Holden, varamedlem.

Vellykket start på samarbeid i Oslo

Et fellesmøte onsdag 18. april markerte det konkrete samarbeidet mellom Seniorsaken Frogner, Ullern og Vestre Aker. Ordfører Fabian Stang holdet hovedinnlegget og roste de tre lokalavdelingene for initiativ og konkrete resultater. -Dette er historisk, sa leder i Seniorsaken Ullern, Ernst Hansen-Tangen til en fullsatt sal ved åpningen av fellesmøtet den 18. april. Han viste til at dette var det første, konkrete resultatet av samarbeidet mellom det tre lokallagene. Hensikten med samarbeidet er på den ene siden å vise styrke ved å stå samlet, og på den annen side å utnytte ressursene hos de tre lagene på en best mulig måte.

Seniorsaken Frogner innbyr til ”Senior superbowl”!

I USA har de ”super bowl”. I Oslo Vest har Seniorsaken Frogner tatt initiativet til ”Senior bowl”! og forhandlet frem en spesialpris NOK 30,00 pr spill hos Solli bowling. Tirsdager kl. 11.30 er avsatt til denne fellesaktiviteten. Interesserte medlemmer møtes i lokalene til Solli bowling (Henrik Ibsensgt.100). Det hele kan avsluttes med litt for tørsten og sosialt samvær i lokalene over bowlinghallen etter at spillet er ferdig. Tidligere erfaring er ikke nødvendig. Dette tilbudet gjelder for alle medlemmer i Seniorsakens lokalforeningene i de vestlige bydelene (Frogner, Ullern og Vestre Aker) i Oslo. Vel møtt!