Seniorsakens nyhetsbrev Juni 2012

Seniorer tvinges ut av arbeidslivet! Kjellaug Nilsen (67) er den siste av mange som har henvendt seg til Seniorsaken for å få hjelp til å fortsette i jobben frem til fylte 70 år. Hun mener hun har tolket de politiske signalene fra regjeringen riktig, og at det er ønskelig at seniorene står i yrket så lenge som mulig. Hennes arbeidsgiver, Sparebank 1 Skadeforsikring AS, er imidlertid uenig. Bedriften tviholder på sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år og påberoper seg Høyesterettsdom Rt-2011-964 som argument (”Gjensidige-dommen”).  Seniorsaken bestrider dette og henviser til Høyesteretts avgjørelse av 14. februar 2012 – den såkalte ”Helikopterdommen” der en intern aldersgrense ble satt tilside. Seniorsaken kan heller ikke se at dommen av 2011 fritar arbeidsgiver for å følge formalia i Arbeidsmiljøloven. Det er verd å merke seg at bedriften er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge.

Time kommune på Jæren har heller ikke oppfattet de politiske signalene. Lærer Øyvind Larsen (70) ønsker å stå i jobb noen år til. Skolen sier nei og henviser til arbeidsavtalen. Utdanningsforbundet har ingen innsigelser. Der er man forbauset over at det fortsatt finnes lærere som elsker jobben og ønsker å fortsette.

Seniorsakens Landsmøte 2012: Stig Klingstedt ny styreleder

Stig Klingstedt ble på Seniorsakens landsmøte 22. mai valgt til ny styreleder i Seniorsaken etter Harry Martin Svabø, som hadde frasagt seg gjenvalg. Stig Klingstedt, Nesodden, er cand jur, født i Sverige. Han har hatt ledende stillinger i norsk statsadministrasjon, senest som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Han har også vist et aktivt samfunnsengasjement, blant annet gjennom flere styreverv. To nye styremedlemmer ble også valgt: Håvard Jernskau, Skedsmo og Odd Himle, Bergen.

Landsmøtet vedtok videre økt økonomisk bidrag til lokallagene og ba styret arbeide for opprettelsen av et statlig eldreombud i Norge. Medlemskontingenten vil forbli uendret.

I sin avskjedstale til Landsmøtet sa Harry Martin Svabø at organisasjonen hadde en god stabilitet og var inne i en positiv utvikling. Økonomien var tilfredsstillende og sekretariatet jobbet bra med overordnede og viktige saker. Sammen med Seniorenes fellesorganisasjon har foreningen bidratt til å endre den statlige tilskuddsordningen til pensjonistorganisasjonene, slik at Seniorsaken fra 2013 vil være berettiget til slik støtte. Hovedproblemet er fortsatt for svak rekruttering. Styret har derfor besluttet å engasjere profesjonell hjelp.

Dialog med de politiske partiene

Dialogen med de politiske partiene fortsetter. Siden sist har vi presentert oss både for Fremskrittpartiets programkomité og Kristelig folkeparti. Begge roste Seniorsaken for fremragende innsats og ønsket et videre samarbeid. Alle sider ved seniorarbeidet ble gjennomgått: Sykehjem, omsorg, helse, yrkesdiskriminering og økonomi.

Seniorsaken ønsker granskning av finanssektorens rådgivning overfor småsparere

Seniorsakens styre har bedt myndighetene nedsette en kommisjon med det formål å granske finanssektorens rådgivning overfor småsparere forut for og under finanskrisen. Seniorsaken krever også at forbrukervernet styrkes ved at Finansklagenemnda blir erstattet av en uavhengig og offentlig oppnevnt og representativt sammensatt nemnd med kompetanse og myndighet til å avgjøre forbrukertvister på en rask og rimelig måte. Vi har i denne saken blant annet hatt en god dialog med Kristelig folkepartis representant i Stortingets finanskomité, Hans-Olav Syversen.

Seniorsakens 10 års jubileumsfest!

Seniorsakens jubileumsfest i Store Studio på Marienlyst 21. mai ble både festlig og rørende. Høydepunktet inntraff da Kaare Willy Enger (97) inntok podiet og foredro flere klassiske stykker på flygelet. Vidar Lønn-Arnesen var en velopplagt konferansier og Lars Klevstrand en fremragende trubadur. For anledningen sang han flere av Erik Bys viseperler. Magnolia Jazzband gjorde resten. Resultatet ble en uforglemmelig kveld og et verdig jubileum.

SOS-telefonen – er alltid åpen!

Har dere har sett sjømannen Per Nystrøm i nyhetsendingen på TV2? Han ble ifølge TV2s reporter akuttinnlagt på Stavanger Universitetssykehus for å bli dusjet! Nå har han fått et korttidsopphold på sykehjem. Datteren, som er medlem hos oss, krever langtidsplass og vil gå til sivil ulydighet, eller salg av leiligheten, for å forhindre hjemsendelse etter korttidsoppholdet. Leiligheten ligger i 4 etasje uten heis, og mannen kan hverken stå eller gå. Seniorsaken følger denne saken!

Seniorsakens SOS-telefon har siste måned fått flere henvendelser om mangel på sykehjemsplasser, samt dårlige forhold på sykehjem som en følge av samhandlingsreformen. I tillegg har vi fått flere henvendelser om dårlige og uverdige forhold knyttet til manglende kommunikasjon mellom forvaltningsnivåene. Ikke så lett med samhandling?

Sommerferien står for døren, også på sykehjem. Det er vanligvis den mest hektiske SOS-perioden i løpet av året. Spørsmålet er hvordan det blir i år?

Merk: SOS-telefonen har fått nytt nummer: 22 12 18 90!

Skuffende trygdeoppgjør

Årets oppgjør er skuffende for pensjonister og trygdede. Oppgjøret er et resultat av samtaler mellom Norges Pensjonistforbund, FFO, SAFO, LO, YS, Unio og Akademikerne. Tilbudet fra staten er basert på tall fra revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 15. mai. Der ble lønnsveksten anslått til 3,75 prosent i 2012. Dette gir grunnlag for en økning av grunnbeløpet i folketrygden med 2.906, tilsvarer 3,67 prosent.

Som det ser ut i dag blir lønnsveksten for de yrkesaktive i Norge betydelig blir høyere enn regjeringens anslag. Dermed blir reguleringen av grunnbeløpet etter Seniorsakens mening for lavt. Sannsynligheten for at pensjonistene vil sakke ytterligere akterut sammenlignet med lønnsmottakere i 2012 er følgelig stor.

Resultatet av pensjonsoppgjøret understreker to ting:

  1. At pensjonsforliket på Stortinget er urettferdig for pensjonistene og blir enda mer urettferdig ved at det baseres på en prognose.
    2. At de organisasjonene som har «samtalerett» ikke nødvendigvis har satt pensjonsoppgjøret høyest på sin dagsorden. Seniorsaken arbeider for – og regner med – å bli part i samtalene for 2013.

Folkeaksjonen 2013 – Vestlandsk engasjement!

Randi Lødemel Bø er sykepleier. I 2011 tok hun initiativet til en aksjon mot hjemkommunens planer om å satse på omsorgsboliger fremfor langtids sykehjemsplasser. Oppropet fikk 1 100 underskrifter, ikke dårlig tatt i betraktning av at kommunen, Randaberg, har ca 10 000 innbyggere. Dessverre har ikke kommunen tatt hensyn til folkemeningen, derfor har Randi Lødemel Bø valgt å starte underskriftsaksjon på nytt – denne gang til fordel for Seniorsakens ”Folkeaksjonen 2013 – rett til sykehjemsplass når du trenger det.”

Folkeaksjonen 2013 – Oslo Nord viser vei!

Under kyndig ledelse av Edel Charlotte Knapper inntok Seniorsaken Oslo Nord Stovner Senter i 24. mai. Med egen hvetebakst og kaffe var «ståplassen» som en magnet, og folk strømmet til! Rundt 200 skrev under på «sykehjemsaksjonen», og 8 nye medlemskap ble tegnet der og da. Oslo Nord er i siget – Edel Charlotte  & Co viser vei!

Støtt opp om Folkeaksjonen 2013! De beste premieres: Alle som sender inn lister får en jubileumspenn i posten!

Seniorsaken og Oslo kommune med Oslofjord-cruise for sykehjemsbeboerne

For tredje år på råd tok Oslo kommune og Seniorsaken Oslos sykehjemsbeboere med på ”seniorcruise” på Oslofjorden med Nesoddbåtene. Over tusen deltok! Det var ”cruise” både mandag den 4. juni og tirsdag 5. juni. Turen gikk begge dager fra Aker brygge klokken 1100 og varte til klokken 1300. Om bord kunne de glede seg over Magnolia Jazzband, Da Capo-Show med Vidar Lønn-Arnesen og Philip Cruise, mens Dag Spantell stilte som ”special guest star”!

Seniorsaken trenger frivillige jurister

Seniorsaken trenger frivillige jurister med bakgrunn og interesse for juridiske problemstillinger knyttet til økonomi, trygd, sosialrett, arv og skifte. Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte advokat Audhild Freberg Iversen i Seniorsaken på telefon 22.12.18.90 evt direkte: 22.12.18.96. Snarest!

Gaver til Seniorsaken

Hvis du ønsker å gi en gave til Seniorsaken kan du benytte konto nr. 9235.27.22970.

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Bli med Seniorsaken og NSB på “Jubileumstur” til Bergen!

Søndag 7. oktober reiser vi med Bergensbanen fra Oslo til Bergen. I Bergen bor vi hos Olav Thon (Bristol Hotel) hvor han gir oss 14 % rabatt, og tirsdag 9. oktober tar vi dagtoget hjem til Oslo. I Bergen blir vi tatt i mot på stasjonen av byens ordfører Trude Drevland, og mandag kveld skal vi se Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. I tillegg skal vi spise (og drikke) godt, se Bergen, og møte våre medlemmer i Seniorsaken Bergen.
Bli med da vel!  Påmelding til Seniorsaken, tlf. 22.12.18.90 eller seniorsaken@seniorsaken.no.

Medlemsfordel – rabattavtale med NSB

En uklar avtale gjorde at vi i Nyhetsbrevet for april kom i skade for å overdrive NSBs sjenerøsitet. NSB gir Seniorsakens medlemmer 50 prosent rabatt uansett alder – men det gjelder kun gruppereiser som inkluderer 10 eller flere. Bestilling må skje til NSB Gruppereiser på telefon 815 00 888. Seniorsakens medlemskort tjener som legitimasjon. Alle som har fylt 67 år har 50 % rabatt uansett.

Seniorsaken Harstad – gnagsår for ordføreren!

I følge Harstad kommunes virksomhetsplan 2012 – 2015 skal det spares 77 millioner innen helse og omsorg i tillegg til stillingsreduksjon på 3 prosent innenfor hver enhet. Stor bekymring blant pårørende og pleiepersonale. Seniorsaken Harstad stilte spørsmål om dette i kommunestyremøte 26. april og fikk som vanlig ganske intetsigende svar. Nye spørsmål igjen 24. juni. -Vi skal være gnagsår, lover leder Ruth Haugland!

Høstens møter i Seniorsaken Oslo Nord

Møte 27. august 2012 kl. 18.00, hvor vi får besøk av Nav Pensjon Oslo. Møtested er: Bjerke Nærmiljøsenter Brobekkveien 53, 0598 Oslo.

Møte 03. desember 2012 kl. 18.00 – møte/juleavslutning: Møtested er: Årvoll Dagsenter (Seniorsenter) Årvollveien 25 – som tidligere. Underholdning er ved Oddlaug Askerød.

Hun var hos oss med viser, gitar og hyggelige vers 15. november 2011.

Seniorsaken Skedsmo

I Skedsmo har vi vært så heldige at vi har fått bekreftelse på leie av Rådhusets kantine onsdag 26. september fra kl. 18.00 til kl. 21.00. Lokalpolitikerne er invitert til å delta.