Seniorsakens nyhetsbrev for november 2012

Flere partier vil arbeide for å heve aldersgrensene i arbeidslivet eller fjerne den. Arbeiderpartiet vil vurdere en hevning. Høyre vil tilpasse grensene til pensjonsreformen. Fremskrittspartiet vil fjerne alle grenser uten en fornuftig begrunnelse.  Venstre vil heve grensen til 75 år. Kristelig folkeparti til 72 år.  Senterpartiet vil også heve grensen, men sier ikke hvor mye.

Når det gjelder skatt vil Arbeiderpartiet ha samme skattenivå som i dag, Sosialistisk Venstreparti vil ha høyere skattenivå.  Høyre vil redusere skattene for lave inntekter og fjerne formuesskatt og arveavgift. Fremskrittspartiet vil lette skatte- og avgiftstrykket og fjerne formuesskatt og arveavgift. Venstre vil ha en skatteomlegging i miljøvennlig retning, men også fjerne formuesskatten og arveavgiften. Kristelig folkeparti vil beholde skattenivået som i dag, men fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Senterpartiet vil beholde formuesskatten, men tenker seg en gradering slik at den blir lavere i distriktene.

Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil underregulere pensjonene. Det samme vil Høyre, men er villig til justeringer under veis. Kun Fremskrittspartiet er imot underregulering.

Nordisk råd støtter norske pensjonister bosatt i Sverige

Nordisk råds komité for borgerrettigheter og forbrukersaker har i  brev stillet til den svenske regjeringen anmodet regjeringen om å flytte startpunktet for den nye nordiske skatteavtalen frem til 1. januar 2013. Det er ca 600 norske pensjonister som rammes av de endringene som ble innført 4. april 2008 og som innebærer at de kan beskattes i begge land, både i det landet der pensjonen utbetales og i bostedslandet.  Tidligere ble man kun beskattet i det landet der pensjonen ble utbetalt. Mange av de norske pensjonistene er feilinformert om endringen og har trodd at de kom inn under ordningen fra før 2008. Seniorsaken har engasjert seg i saken og bidratt med informasjon til politikerne. Brevet til den svenske regjering fikk tverrpolitisk støtte i Nordisk Råd.

Finansforbundet engasjerer seg mot aldersdiskrimineringen av Kjellaug Nilsen

Finansforbundet vil føre Kjellaug Nilsens sak overfor Sparebank1 Gruppen. Bakgrunnen er at arbeidsgiveren besluttet å avslutte hennes arbeidsforhold med den begrunnelse at hun hadde nådd bankens pensjonsalder på 67 år. Etter Nilsens og Finansforbundets oppfatning er ikke den informasjon arbeidsgiveren har gitt om pensjonsalder entydig. Etter en rimelig tolkning kan den forstås slik at den ansatte kan velge å fratre på dette tidspunkt, men er ikke pliktig.  Etter Finansforbundets oppfatning kan derfor ikke aldersgrensen på 67 år gjøres gjeldende overfor Nilsen og at avslutningen av arbeidsforholdet derfor er ulovlig. Seniorsaken har engasjert seg i saken og følger utviklingen.

Skulle sendes hjem til Bogstad Herregård mot sin vilje!

Mange ville muligens vært begeistret over å bli tvangssendt til Peder Ankers gamle gods på Bogstad. Det gjorde ikke Marthe Hagelund (93). Hun har bodd på Bogstad Herregård i 64 år. Hennes mann var forvalter der, og boligen er en av forvalterboligene fra 1700-tallet, kald og trekkfull med behov for kontinuerlig vedfyring om vinteren. Det var etter behandling for lårhalsbrudd på Diakonhjemmet og etterfølgende korttidsopphold på Hovseterhjemmet at bydel Vestre Aker ville sende den gamle damen – mot hennes vilje – hjem til boligen mandag 29. oktober. Seniorsaken tok affære – og bydelen tok rev i seilene – noen hjemsendelse har det ennå ikke blitt.

En ny sak har dukket opp i Oslo – denne gang gjelder det en dame på 86 som nettopp har fått begge bena amputert. Bydelen ville sende henne hjem til leiligheten i femte etasje uten heis på Etterstad. Familien protesterte og Seniorsaken ble varslet. Kommunen foretar en ny vurdering.

For få rehabiliteringsplasser i Oslo

Kommunerevisjonen i Oslo er utålmodig på bystyrets vegne: Bystyret har vedtatt at andel rehabiliteringsplasser i sykehjem skal være 5 %. På tross av dette blir i stedet antallet rehabiliteringsplasser redusert. I fjor havnet man ut i kun 2,7 %.

Harstad kommune vil nekte leger å anbefale sykehjemsplass

Sykehusleger skal ikke lenger få skrive at en pasient trenger plass på sykehjem. Tildelingsenheten skal være enerådende. Harstad kommune ønsker med dette å hindre at det legges føringer for hvilke tjenester som skal ytes av kommunen. Universitetssykehuset i Nord Norge har skrevet under en avtale med 31 kommuner i regionen der det fremgår klart at spesialisthelsetjenesten ikke skal blande seg opp i hva slags tilbud som er best for pasienten når de er ferdigbehandlet på sykehuset.  Seniorsaken Harstad er opprørt og oppfatter dette som at det settes munnkurv på legene.

Se vervebrev fra Seniorsakens Sentralstyre i Senior 6!

Som et vedlegg til desembernummeret av Senior følger et vervebrev utformet av Seniorsakens sentralstyre. Brevet kan brukes av hver enkelt av oss til å verve nye medlemmer. Temaet er fakta om seniorenes økonomi, et tema mange kanskje ikke tenker over til daglig. Presentert svart på hvitt tror vi mange vil innse at seniorene trenger en sterk organisasjon til å tale sin sak. Ta vervebrevet i bruk – Seniorsaken trenger flere medlemmer!

Seniorsaken starter telefonverving i samarbeid med BBA Marketing Media AB

Seniorsaken har inngått avtale med BBA Media Marketing AB om telefonsalg med sikte på å rekruttere nye medlemmer.  Vi vet at mange er skeptiske til telefonsalg. Når vi har valgt å forsøke denne markedsføringskanalen er det fordi den er mer effektiv og betydelig rimeligere enn alternativene annonser og direkte brev. Våre telefonselgere vil ikke drive noe råsalg, men ganske enkelt minne om våre hovedsaker og høre om den det ringes til kunne ha lyst til å slutte seg til den gode sak.

To nye jurister vil arbeide frivillig for Seniorsaken

To jurister vil arbeide frivillig for Seniorsaken: Asbjørn Lauvstad (tidligere NAV) og Kari Opsahl (tidligere Forbrukerrådet).  De ønskes hjertelig velkommen..

Flott tilbud for deg som vil starte trening på SATS

SATS lanserer et flott tilbud for nye medlemmer. Den som melder seg inn under programmet SATS You vil få 8 ukers gratis oppfølgning av personlig trener. Pakken har en verdi på kroner 2000. De som allerede er medlemmer men trenger ny inspirasjon, kan kjøpe pakken for halv pris – kroner 1000. Rabatten på formiddagsmedlemskap er fortsatt 33 prosent. Rabatten for fulltidsmedlemskap (de som trener på kveldstid) er økt fra 15 til 16 prosent.  Nye typer medlemskap er dobbelt medlemskap, for de som vil trene på to sentre. Også her er rabatten 16 prosent. Bindingstid faller nå bort for alle avtaletyper.

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Den perfekte julegave: Dag Bredals nye bok ”Kunsten å eldes med stil og verdighet!”

Fredag 7. desember lanseres vår informasjonssjef Dag Bredals nye bok: ”Kunsten å eldes med stil og verdighet!” Sammen med forfatteren vil Ingrid Espelid Hovig og Vidar Lønn-Arnesen ta imot gjester i BA5 (Sekretariatet). Fra pressemeldingen: ”Alderdommen er det store terra incognita som ligger foran oss, det siste uoppdagedte kontinent. Ettersom alle kommer som fremmede har man behov for en håndbok. Spesielt gjelder det for den som er innstilt på å bli gammel med stil og verdighet. Alderdommen er en forsømt del av individenes frigjøringsprosess. Å eldes er en kunst som kan læres.” I denne boken finner du de beste tipsene!

Du kan allerede nå sikre deg et eksemplar ved å kontakte sekretariatet på telefon 22 121 890. medlemspris er kroner 250,-. Ordinær pris er kroner 290,-. (Heftet – 160 sider). Boken kan også bestilles fra Koloritt forlag på telefon 22 82 51 00 og i bokhandelen.

Medlemmer av Seniorsaken Vestre Aker, Ullern og Frogner er invitert til Diakonhjemmet!

Diakonhjemmet inviterer til tenning av julegran og gjestebud fredag 30. november 2012, klokken 11.30–13.30. Link til Gjestebudet: http://www.diakonhjemmet.no/stiftelse/Aktuelt/Velkommen-til-gjestebudink

Samarbeid Turistforeningen og Seniorsaken Oslo Nord

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT) har i samarbeid med Seniorsaken Oslo Nord et felles mål om å bidra til at flere seniorer holder seg i god fysisk form. I oktober startet man en nærturgruppe på Ammerud i Groruddalen. Samarbeidet er etablert ut fra DNTs prosjekt «Aktiv i 100». Prosjektet har til hensikt å få med flere seniorer ut på tur. Turene skal være enkle og ha en lav terskel. I tillegg til å bidra til økt fysisk aktivitet skal turene være gode sosiale møteplasser. Turene på Ammerud går hver tirsdag fra Rødtvet Seniorsenter klokka 10:30. Her møter turleder fra DNT Oslo og Omegn og hyggelige turvenner fra Seniorsaken Oslo Nord. Turene varer opptil to timer og avsluttes gjerne inne på Seniorsenteret med en kopp kaffe. «Aktiv i 100» har i tillegg nærturgruppe på Ellingsrud, og i januar starter det opp en ny gruppe på Sognsvann.

Kanskje flere lokallag kunne ønske seg tilsvarende samarbeid? «Aktiv i 100» er et prosjekt i Oslo og Bergen, men de fleste medlemsforeningene har egne tilbud til seniorer. Ta kontakt med den lokale medlemsforeningen dersom det er ønskelig med samarbeid om økt fysisk aktivitet blant seniorer. Ta kontakt med Hanne Tretterud Lund dersom du ønsker mer informasjon om «Aktiv i 100»:  HTL@dntoslo.no eller tlf 22 82 28 00.

Seniorbowling på Solli Plass

Tirsdager og torsdager mellom kl 11 og 14. Solli Bowling ønsker å tilrettelegge for et sosialt og trivelig miljø for seniorer. Bowling er sosialt, enkelt og morsomt og kan spilles av alle. Du trenger ikke eget utstyr. Vi hjelper deg i gang. Kun kr 30 pr spill. Servering av kaffe! Velkommen!

Bli med Seniorsaken Frogner på bowling!

 I regi av Seniorsaken Frogner arrangeres det hver tirsdag bowling på Solli Bowling kl 1130.

Byråden takker Seniorsaken for innsatsen på Eldredagen

Mandag 1. oktober FNs internasjonale eldredag ble gjestene, som var invitert til arrangementet i Rådhuset, møtt med musikk og et flott program. Arrangementet ble også i år vellykket, takket være god planlegging fra arrangementskomiteens side. Det var et flott arrangement, og jeg vil rette en stor takk til deres Tore Henning Larsen og Vidar Lønn-Arnesen for det arbeidet de har lagt ned i arrangementskomiteen. Vi tar med oss minnene fra dette arrangementet og håper at byrådsavdelingen ved neste års planlegging igjen kan trekke på Seniorsakens kompetanse. Mvh Aud Kvalbein, byråd for eldre.

 ANNONSE

” Ektepar, pensjonister, søker langtids leie av umøblert leilighet, Oslo vest. Leiligheten må inneholde stue, kjøkken, bad og 3 soverom (2 soverom + 1 arbeidsrom). I tillegg garasje-/oppstillingsplass for personbil. Innflytting i løpet av 1. halvår 2013.” Henvendelse: Frants D. Beyer, tlf. 99 41 18 33, beyer@online.no <beyer@online.no>

Bli med på Seniorsakens ”Julecruise” til København 2012!

Årets ”Julecruise” til København vil finne sted 2-4. desember. Rolv og Ruth Wesenlund inviterer. Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) er født og oppvokst i København. Han snakker flytende dansk, og er autorisert Kjøbenhavnguide. Han blir med oss på årets Julecruise, for å fortelle oss om sin fødeby, og guide oss i bussen (dobbeltdekker) som tar oss med på en rundtur i byen mandag formiddag. Bussen stopper utenfor Tivoli hvoretter de som vil kan gå på Tivolis fantastiske julemarked og/eller spise “julefrokost” i Restaurant Grøften
Turen blir enda billigere enn i fjor! Prisen for ”alt inkludert” i innvendig dobbeltlugar er fra kroner 1322,-. Ring DFDS i dag på telefon 21 62 10 00 – Seniorsaken! Gjør det nå!