Seniorsakens nyhetsbrev for august 2012

Seniorsakens nyhetsbrev med oppdaterte nyheter fra styre, sekretariat og lokalforeninger.

Færre SOS-saker sommeren 2012 – et resultat av samhandlingsreformen?

Hver sommer har Seniorsaken de siste fem årene mottatt opptil 30 SOS-saker. Sommeren 2012 behandlet vi bare 3 – tre – saker. Mye tyder på at det er ”samhandlingsreformen” som er årsaken! Betyr det at trusselen om å skulle betale kroner 4 000 pr døgn i bot for ikke å motta utskrivningsklare pasienter fra sykehusene har vært tilstrekkelig til at kommunene har kunnet trylle frem et antall nye plasser? Svaret er antagelig nei – men de utnytter bedre de mulighetene de har – ved å svekke kvaliteten på tilbudet!

Seniorsaken har tidligere dokumentert hvordan samhandlingsreformen har ført til at kommunene, for å unngå utgifter til bøter, har omgjort enerom på sykehjemmene til flermannsrom og i perioder innlosjert pleietrengende i korridorer og fellesrom. I tillegg frykter vi at både utskrivningsklare pasienter – og alvorlig syke eldre som fortsatt bor i sine hjem – vil oppleve at det blir enda vanskeligere å få tilgang til sykehjemsplass – når kapasiteten nå er ytterligere redusert som følge av samhandlingsreformen.

Regjeringen inngår ny drøftingsavtale med Pensjonistforbundet

Er det naturlig og demokratisk at en organisasjon med en ensidig politisk plattform taler på vegne av alle norske pensjonister? Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har undertegnet en ny avtale med Norges Pensjonistforbund der hun gir forbundet drøftingsrett i forbindelse med trygdeoppgjøret og statsbudsjettene. Forbundet har siden 1982 spilt rollen som talerør for alle Norges pensjonister i samtaler med regjeringen. ”For oss er det naturlig at de fortsetter å være i førersetet”, sier Bjurstrøm. Seniorsaken er uenig og har tilskrevet departementet og bedt om å bli innkalt til de fremtidige drøftinger. Demokrati stiller større utfordringer til regjeringen enn å ha samtaler med sine egne. Flere pensjonist- og seniororganisasjoner bør følgelig delta i drøftelsene. Seniorenes fellesorganisasjon er et godt eksempel, der Seniorsaken er ett av medlemmene.

De demokratiske holdningene i Norges Pensjonistforbund blir ikke mindre kontroversielle når det opplyses at foreningens ledelse nylig har hatt et møte med ledelsen i NRK, der de argumenterte for at statskanalen i sine redaksjonelle avgjørelser skulle holde seg til Norges Pensjonistforbund som hovedtalsmann for Norges pensjonister. Det må bety at NRK ikke skal bringe nyheter fra bl.a. Seniorsaken! Putin hadde nikket anerkjennende!

Indeksregulering av pensjoner og trygder utbetalt til utlandet?

Presseoppslagene om indeksregulering av pensjoner og trygder utbetalt til mottagere bosatt i utlandet har skremt og opprørt mange norske pensjonister. De faktiske forhold er at det er nedsatt en komité i Arbeidsdepartementet med mandat til å se på trygdeutbetalinger til utlendinger som under opphold i Norge har opparbeidet rettigheter til trygd eller pensjon. Man er særlig opptatt av utbetaling av barnetrygd og kontantstøtte til barn som ikke bor i Norge. Mye tyder på at dette er en fånyttes øvelse ettersom EØS-jussen binder Norge. Skal myndighetene nå frem med sine spareplaner, må den reforhandle EØS-avtalen, noe den neppe vil lykkes med. Når det gjelder pensjons- og trygderettigheter for nordmenn bosatt i utlandet, har vi fått forsikringer om at det ikke foreligger planer om å indeksregulere ytelsene fra folketrygden på bakgrunn av kostnadsnivået i det landet mottageren måtte befinne seg – ettersom dette ville stride mot norsk lov. For å være på den sikre siden har vi bedt departementet sende oss den fulle teksten i mandatet. Seniorsaken følger denne saken.

Seniorsaken i høring om Arbeidsmiljøloven

Oslo kommune inviterte Seniorsaken til høring om Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid onsdag 15. august 2012. Vår oppfatning er loven er lite egnet for helse- og omsorgsvirksomheter som skal betjene brukerne 24 timer i døgnet 365 dager i året. I helse- og omsorgsvirksomheter hindres den arbeidsvillige i å arbeide, heltidsstillinger erstattes med en uendelighet av deltidsstillinger med alle slags deltidsbrøker, arbeidsgivere kriminaliseres og gir brukerne et dårlig produkt. Slik kan det selvsagt ikke fortsette.

Folkeaksjonen 2013 – Rett til sykehjemsplass når du trenger det!

Støtt opp om Folkeaksjonen 2013 du også og skaff flere underskrifter!  Seniorsaken arbeider for å samle inn 100 000 underskrifter foran stortingsvalget 2013 til støtte for kravet om flere sykehjemsplasser. Vi ønsker at alle som på medisinsk grunnlag er avhengige av omsorg 24 timer i døgnet skal ha rett til en plass uansett hvor i landet de bor. Skjema for underskrifter er vedlagt hvert nummer av Seniormagasinet. Samle inn underskrifter blant vennet og bekjente og send inn til sekretariatet. Du kan også skrive ut skjema fra vår hjemmeside www.seniorsaken.no. Vår adresse er Bygdøy allé 5, 0257 Oslo.

Seniorsaken trenger flere frivillige!

Seniorsaken trenger flere frivillige til resepsjon og lettere kontorarbeid. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Har du ikke fått nummer 3 av Seniormagasinet?

I det siste har vi fått mye post i retur fra Oslo området. Årsaken synes å være at når vårt medlemsregister skriver ut postnumrene for oslonumrene tom 999, settes det alltid en null foran. Så viser det seg at seg at når vi kjører datauttrekk kommer ikke nullen med. Dette registrerer Posten/Bring som en ukorrekt/ufullstendig adresse. Vi kaller det et vanskelig postbud. Hvis du ikke har mottatt Senior 3, er du hjertelig velkommen til å hente et eksemplar eller flere i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5. Vi garanterer at feilen nå er rettet!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Bli med Seniorsaken og NSB på “Jubileumstur” til Bergen!

Søndag 7. oktober reiser vi med Bergensbanen fra Oslo til Bergen. I Bergen bor vi hos Olav Thon (Bristol Hotel) hvor han gir oss 14 % rabatt, og tirsdag 9. oktober tar vi dagtoget hjem til Oslo. I Bergen blir vi tatt i mot på stasjonen av byens ordfører Trude Drevland, og mandag kveld skal vi se Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. I tillegg skal vi spise (og drikke) godt, se Bergen, og møte våre medlemmer i Seniorsaken Bergen.
Bli med da vel!  Påmelding til Seniorsaken, tlf. 22.12.18.90 eller seniorsaken@seniorsaken.no.

Seniorsaken setter farge på Gjøvik 7-9. september

Seniorsaken gjennomfører sitt årlige ledermøte i Gjøvik. Vertskap er Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten. Ikke helt tilfeldig arrangerer Mjøs-byen ”Frivillighetsdagen” lørdag den 8. september. Da skal ledermøtet ta en lang pause til fordel for verveaksjoner, underskriftsaksjoner – samt sette farge på byen med våre lysegrønne seniorjakker!

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten har stand i Storgaten på Gjøvik lørdag 8. september i forbindelse med Frivillighetsdagen 2012

Folkemøte om samhandlingsreformen i Gjøvikhallen torsdag 11.oktober 2012 kl.1900. Leder i Ressursgruppe for helse og omsorg, Thomas Bøhmer, vil representere Seniorsaken sentralt. Møtet annonseres i lokalavisene.

Høstens møter i Seniorsaken Oslo Nord

 

Møte 27. august 2012 kl. 18.00, hvor vi får besøk av Hege Marthe Cordt-Hansen, Nav Pensjon Oslo. Møtested er: Bjerke Nærmiljøsenter Brobekkveien 53, 0598 Oslo.

Møte 03. desember 2012 kl. 18.00 – møte/juleavslutning: Møtested er: Årvoll Dagsenter (Seniorsenter) Årvollveien 25 – som tidligere. Underholdning er ved Oddlaug Askerød. Hun var hos oss med viser, gitar og hyggelige vers 15. november 2011.

Seniorsaken Skedsmo møter lokalpolitikerne 26. september

I Skedsmo har vi vært så heldige at vi har fått bekreftelse på leie av rådhusets kantine onsdag 26. september fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Lokalpolitikerne er invitert til å delta.

Seniorsaken Skedsmo – endringer i styret

Styret i seniorsaken Skedsmo har nå denne sammensetningen: Anna Marie Vereide, leder, Håvard Jernskau, sekretær, Liv Stranberg, kasserer, Wenche Branfelt, styremedlem, Vigdis Orderud, styremedlem. Vararepresentanter: Olav Aune, første vara, Bjørg Amundsen, andre vara. Prosjektleder Bofellesskap: Solveig Granberg.

Seniorsaken Sarpsborg – Arne Vestergaard Larsen ny leder

Stein Andresen har tatt en “time out”, og overlatt “formannsklubba” til: Arne Vestergaard Larsen, vestlars@gmail.com.

Seniorsaken Vestre Aker lover en engasjerende høst

Seniorsaken Vestre Aker har planlagt et møte om pensjoner/økonomi lagt til aulaen på Persbråten videregående skole den 6. september 2012 kl 1800. Møtet er et samarbeidsprosjekt med Forsvarets Seniorforbund.

Videre har laget planlagt et fellesmøte med Seniorsaken Ullern, Frogner og Vestre Aker, samt lokalpolitikere i de vestlige bydeler den 19. oktober kl. 1200-1400: Løsninger på utfordringene i eldre- og seniorpolitikken i Oslo. Sted: Samfunnshuset Vest, Røa. Møteleder; Ebbe Ording. I panelet blant andre Aud Kvalbein (KrF), Eldrebyråd i Oslo, Lars A Hanssen (H), bydelsutvalgsleder i Vestre Aker. Carl Oscar Pedersen (H), bydelsutvalgsleder i Ullern.

Operafest på Oscarsborg festning søndag 26. august

I samarbeid med Forsvarets Seniorforbund kan vi tilby rabatterte billetter til ”Operafest” på Oscarsborg søndag 26. august kl 1500. Ordinær pris kr 580 – vår pris 430. Operaferge fra Aker Brygge kr 275 – vår pris 245.

Opera- og fergebilletter bestilles på e-post til: anne@schinrud.no. Ved bestilling oppgis koden ”FSF”.

Seniorsakens ”Julecruise” til København 2012

Årets ”Julecruise” til København vil finne sted 2-4. desember. Rolv og Ruth Wesenlund inviterer. Vi vil rapportere pris og påmeldingsdata så snart det foreligger. I mellomtiden – hold av datoen!

Bli med Seniorsaken på bowling!

I regi av Seniorsaken Frogner arrangeres det hver tirsdag bowling på Solli Bowling kl 1130. Ellers er det «Seniorbowling» alle dager fra klokken 11-14. Ett spill koster 30 kroner, leie av sko 20 kroner. Solli Bowling er åpent alle dager fra 11-24

Seniorsaken Spania korrigerer

Seniorsaken Spania korrigerer opplysningene om dannelsen av foreningen i Senior 3. Det korrekte er at det ble opprettet et interimsstyre den 21. mars 2011, mens den formelle stiftelsen fant sted 21. april 2011.