Seniorsakens nyhetsbrev februar 2012

Hundrevis av underskrifter ble samlet inn i anledning ”Folkeaksjonen 2013 – rett til sykehjemsplass når du trenger det.” Romerikingene møtte Seniorsaken med glød og entusiasme da Seniorsaken Skedsmo holdt stand på Strømmen Storsenter torsdag 26. januar. I Larvik var entusiasmen like stor med 150 underskrifter under en tilsvarende aksjon fredag 27. januar. Seniorsaken Bjerke gjorde en like flott innsats fredag 10. februar på Linderudsenteret i Oslo. Resultatet ble mellom 150-200 underskrifter. Neste stopp er Rykkinn i Bærum den 15. februar, Bergen den 27. mars og Røa i Oslo den 29. mars.

Seniorsaken har lansert ”Folkeaksjonen 2013” der vi inviterer medlemmene til å fremme kravet om ”Rett til sykehjemsplass når man trenger det”, det vil si lovfestet rett til sykehjemsplass over hele landet uten hensyn til kommuneøkonomien når man på medisinsk grunnlag er avhengig av 24 timer i døgnet omsorg. Målet er å samle inn minst 100 000 underskrifter som vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten 2013. Svært mange av våre medlemmer har allerede satt i gang med å samle inn underskrifter. Rekorden holder Bjørg Haaland, 4085 Hundvåg, som har sendt oss 7 tettskrevne lister med til sammen 91 navn. Bravo!

Skjema for underskrifter er i hvert nummer vedlagt Seniormagasinet! Samle underskrifter og send inn til sekretariatet! Du kan også melde inn underskrivere per e-post til seniorsaken@seniorsaken.no.

SOS-telefonen – samhandlingsreformen betyr forverring

Nedre Eiker kommune har fortsatt ikke klart å skaffe Borghild (96) sykehjemsplass. I Sømna fant imidlertid kommunen plass til en annen av våre medlemmer 4. januar. Cato fikk korttidsplass i Drammen, men trues stadig med hjemsendelse. Ottar Georg (89) ble innvilget langtidsplass på Økern sykehjem, demensavdelingen. Datteren mener dette er det beste sykehjemmet hun har sett og er svært fornøyd. I Drammen skulle Solveig (94) sendes hjem, men sykehuset nektet å skrive henne ut. Etter flere avisoppslag fant kommunen plass på Drammen Geriatriske for rehabilitering og utredning for et 14 dagers opphold. Vår dame i Drammen, Elisabeth Stavenes, fikk ros i lokalavisen Drammens Tidende for sin innsats i denne og lignende saker.

Flere nye saker dukker stadig opp. Situasjonen synes å ha blitt verre etter implementeringen av samhandlingsreformen. Kommune etter kommune omgjør enkeltrom til dobbeltrom og tar i perioder korridorpasienter – for å spare boten på kroner 4000 pr døgn.

Nannestad kommune er et eksempel: ”Fra 1. januar 2012 åpner Nannestad sykehjem for inntil tre pasienter ekstra på grunn av samhandlingsreformen”, heter det i et informasjonsbrev til pasienter og pårørende. Løsningen er å ta i bruk flere av de eksisterende rommene som dobbeltrom.  Det vil bli satt opp skjermvegger der dette er aktuelt.

Kommunene legger ned rehabilitering

Rehabilitering har, til tross for stor verbal interesse for temaet hos kommunalminister Liv Signe Navarsete, også blitt salderingspost. Gjøvik kommune vil legge ned Snertingdal Omsorgssenter som blant annet har en skjermet demensavdeling. Vårt medlem Harry Foss har sin kone Elsa på avdelingen og er i harnisk.

Også Labo Bo- og Servicesenter på Lena (Østre Toten) er blant de private rehabiliteringsentrene som nå står i fare for å bli nedlagt. Dette oppleves som dypt urettferdig av både beboere, ansatte og pårørende. Utviklingen er altså den motsatte av hva samhandlingsreformens forkjempere hevder.

Legeforeningen bekymret for mangel på geriatere

Offentlige tall stemmer ikke overens med Legeforeningens rapporter. Helsedirektoratets oversikt viser at det er 66 stillinger for leger med spesialisering i geriatri. Legeforeningens tall viser at det kun er 40 besatte stillinger, de øvrige står ubesatt. Nå ber foreningen myndighetene øke utdannelseskapasiteten.

Alle 85-årsdagers mor

Fenomenet Claus Dahl feiret sin 85-års dag i Gamle Losjen i Oslo lørdag 11. februar med 400 betalende gjester og et av de festligste cabaret-showene i hovedstaden på flere år. Claus Dahl sang, spilte, fortalte vitser og deklamerte dikt i utsøkt selskap med sine virtuose venner, musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg M. Reiss. Overskuddet gikk til Seniorsaken – og det ble hele kroner 45 000 som uavkortet går inn i SOS-fondet! På vegne av oss alle – hjertelig takk, Claus! Nå gleder vi oss til 90-årsdagen!

Mister Oslos Lottehjem kjøkkenet?

8. desember – for to måneder siden – la Sykehjemsetaten frem sitt forslag til budsjett. Der sto det svart på hvitt at kjøkkenene på Kantarellen sykehjem, Fagerborg sykehjem og Lille Tøyen sykehjem skulle legges ned. Noe av poenget med Oslos Lotte-hjem er at det skal serveres god hjemmelaget mat, ikke storkjøkkenmat. Det var de pårørende som reagerte og tok kontakt med Carl I. Hagen (FrP). Hagen avla deretter Kantarellen et uventet besøk og lovte at så lenge hans parti er støtteparti for byrådet, kan etaten se langt etter den planlagte nedleggelsen, som skulle spare bydelen for 1,9 millioner kroner.

Fastlege nektet fortsatt jobb fordi Bærum kommune frykter ”forgubbing”

Frantz Leonard Nilsen, helsesjefen i Bærum kommune har avslått fastlege Peter Dvergsdal (69) søknad om å få lov til å jobbe til han er 75, til tross for at fastlegeavtalen åpner for det. Nilsens begrunnelse er oppsiktsvekkende fordi den er feilaktig og aldersdiskriminerende.

Nye overgangsregler for dagpengemottagere over 64 år

Stortinget har vedtatt å forlenge overgangsreglene for dagpengemottagere over 64 år til 1. juli 2012. Det betyr noe lengre tid til omstilling før dagpengene opphører eller blir redusert. Stønadsmottagere som mister dagpengene vil være omfattet av myndighetenes langtidsledighetsgaranti, som innebærer tilbud om arbeidsrettede tiltak.

Advarsel mot superbillige reiser til Tyrkia

Ulike operatører reklamerer med superbillige reiser til Tyrkia. Disse reisene er basert på obligatoriske besøk hos ulike forhandlere av blant annet tepper og smykker. Flere av våre medlemmer har brent seg på disse turene, blant annet fordi det forekommer et sterkt kjøpepress. Husk på regelen: Når noe er så billig at det ikke kan være sant – er det akkurat det som er tilfelle.

Seniorsaken Rogaland med egen side på Facebook

Som det første av Seniorsakens lokallag har Seniorsaken Rogaland opprettet sin egen Facebookside. Seniorsaken Rogaland håper å få flest mulig av sine medlemmer i Rogaland som venner, men også andre interesserte. I tillegg ønsker foreningen alle politiske kommunepartier og fylkespartiene velkommen som venner, samt alle andre som mener det er formålstjenelig med kontakt. Seniorsaken Rogaland er opptatt av dialog og problemløsing. Informasjon og kunnskap er viktig i arbeidet for seniorer. Gratulerer med initiativet!

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til informasjonsmøter om helse

Styret i Seniorsaken Vestre Aker har på vegne av lokallagsstyrene i Seniorsaken i de vestlige bydeler i Oslo inngått en avtale med Volvat Medisinske Senter om en serie med senior tilpassede medisinske informasjonsforedrag. Alle medlemmer av Seniorsaken i Frogner – Ullern og Vestre Aker bydeler inviteres med dette til disse møtene. Alle medlemmene i de nevnte bydelene har fått en egen brosjyre med oversikt over de aktuelle tema og påmeldingsprosedyre.

1. mars 2012: Gynekologi og urinlekkasje – 20. mars 2012: Vannlatingsproblemer hos voksne menn – 24. april 2012: Hukommelse til besvær.

Seniorsaken Ullern og ”Hjelpende Hånd AS” inviterer til informasjonsmøte

Seniorsaken Ullern og firmaet ”Hjelpende Hånd AS” inviterer til informasjonsmøte den 18. april kl. 1800 i Samfunnshus Vest, Austliveien 4, Røa. Ordfører Fabian Stang vil delta og styreleder Øystein Steiro Sr. fra ”Hjelpende Hånd AS” vil redegjøre for virksomheten. Forretningsideen er å tilby spreke pensjonister og andre lønnet arbeid og fleksibel arbeidsordninger for å dekke behovet for vaktmestertjenester og enklere håndverkstjenester i lokalmiljøet. Alle er velkomne. Det blir servering av mineralvann, kaffe og kaker.

Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert

Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Seniorsakens 10-års jubileum feires i Store Studio på Marienlyst!

Det er snart gått 10 år siden Seniorsaken ble stiftet. Det skal vi feire med et festmøte i Store Studio på Marienlyst mandag 21. mai 2012. Det blir både alvor og skjemt, artister og festtalere – og selvsagt seniorpolitiske utspill. Medlemmer som er interessert i å være tilstede, kan melde sin interesse til Sekretariatet i Bygdøy allé 5. Antallet plasser er begrenset (Store Studio tar ikke flere enn 250 personer), så prinsippet først til mølla gjelder.

Seniorsakens landsmøte 22. mai 2012

Seniorsakens landsmøte 2012 avholdes i Oslo 22. mai klokken 14.00 i festsalen Frydenlund / tidligere Høgskolen i Oslo. Alle medlemmer kan møte, men kun delegater har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet bes sendt Sekretariatet senest 8 uker i forveien.

Seniorsaken Skedsmo møtte ordføreren!

Seniorsaken Skedsmo hadde et vellykket møte med ordfører Ola Jacob Flæten på hans kontor den 8. februar. Formålet med møtet var å innlede en dialog om hvordan kommunens eldrepolitikk bør utformes. Begge parter uttalte etter møtet at det hadde vært konstruktivt og lover godt for fremtidig samarbeid.

Seniorsaken Rogaland – Ny møtedato!

”Fremtidens eldreomsorg” – ny dato – mandag 12. mars kl. 1800 på Mossiges Minde, Solaveien 58, Sandnes. Det spås at det i nær fremtid hverken blir hender nok eller penger nok til å yte oss hjelp dersom vi skulle trenge det for å mestre daglig liv og daglig personlig stell, verken hjemme eller i sykehjem. Kan teknologien komme oss til hjelp? Rådgiver i forskning, innovasjon og utvikling Une Tangen i Kommunenes Sentralforbund har arbeidet mye med omsorgsteknologi i nært samarbeid med komiteen som har lagt frem Departementets utredning om Fremtidens omsorg NOU 2011:11. Hun vil gjøre rede for hva omsorgsteknologi betyr og hva den vil kunne bidra med i hverdagen. Enkel bevertning. Inngangspenger kr 50.- benyttes som vinnersjanse i utlodning under kaffepausen.

Seniorsaken Skedsmo – Ny adresse for årsmøtet!

Årsmøte onsdag 14. mars kl 1300 holdes i Karisveien Grendehus, Karisvei 1, 21013 Skjetten. Enkel adkomst med buss for dem som vil/kan bruke kollektiv transport.

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten – Ny møtedato!

Årsmøtet finner sted til 22. mars.  Tidligere kunngjøring var 5. mars.

Årsmøte i Seniorsaken Ullern

Seniorsaken Ullern inviterer til årsmøte tirsdag 27. mars kl. 18, Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111d. Etter årsmøtet blir det kåseri om Ullerns historie med bildefremvisning ved leder for Ullern Historielag, Øivind Rødevand.

Årsmøte i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal

 Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal inviterer til årsmøte 29. mars kl. 1900 i Badet Kulturtun

Agenda: Vanlige årsmøtesaker. Vedta handlingsplan. Valg. Innkomne saker. Vi imøteser innspill og ”saker” til Seniorsaken. Alle ønskes velkommen! Enkel bevertning! Styret.

 Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag inviterer medlemmer og venner av Seniorsaken til årsmøte. Dato: Mandag 19. mars 2012 kl. 18.00. Sted: Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Enkel servering. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 01.03.12. Etter årsmøtet blir det musikalsk innslag. Dersom du har behov for transport til møtet kan du ringe tlf.63 98 08 17 / 934 80 585. Vel møtt!

Årsmøte i Seniorsaken Bergen

Seniorsaken Bergen avholder årsmøte tirsdag 27. mars 2012 kl 18.30. Møtet finner sted på Danckert Krohn Seniorsenter, Kong Oscargt. 54. Møtet starter med kulturelt innslag og foredrag. Denne delen av møtet er åpent for alle. Etter kaffepause begynner det formelle årsmøtet. Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumentene er tilgjengelig f.o.m. 1. mars.  Kontakt styret. Vel møtt!

Årsmøte i Seniorsaken Harstad

Tirsdag 20. mars kl. 18.30 avholder Seniorsaken Harstad årsmøte på Sama aktivitetssenter. Årsmøtesaker. Kulturelt innslag, salg av kaffe og hjemmebakte kaker. Loddsalg.

 Sterkt første halvår for Seniorsaken Harstad

Vinteren og vårens program for Seniorsaken Harstad er klart. Det er mange godbiter. Merk av i almanakken!

Tirsdag 21. februar kl.18.30 arrangerer Seniorsaken Harstad åpent møte på Sama aktivitetssenter. Bodil Kulseng, utdannet som jungiansk analytiker ved Jung-instituttet i Zurich i Sveits, holder foredrag med tema: «Har drømmene noen betydning for oss, eller er drømmen «bare» en drøm?» Kulseng har ti års praksis fra Oslo før hun flyttet hjem til Harstad i fjor. Det blir salg av kaffe og hjemmebakte kaker, og loddsalg.

Lørdag 25. februar fra kl. 12.00 – 15.00 arrangerer Seniorsaken Harstad mimrete dans på Sama aktivitetssenter. Journalist og forfatter Bjørn Hall Hofså mimrer om sin ungdoms tedans, Botnbælgan spiller opp til dans. Salg av kaffe og hjemmebakte kaker. Loddsalg.

Onsdag 7. mars kl. 18.30 inviterer Seniorsaken Harstad til åpent møte på Sama aktivitetssenter. Spesialist i allmennmedisin, Arne Johan Norheim, foredrar om kosthold i balanse og kosttilskudd for eldre. Kulturelt innslag. Salg av kaffe og hjemmebakte kaker. Loddsalg.

Tirsdag 20. mars kl. 18.30 avholder Seniorsaken Harstad årsmøte på Sama aktivitetssenter. Årsmøtesaker. Kulturelt innslag, salg av kaffe og hjemmebakte kaker. Loddsalg.

Seniorsaken Harstad har også leid Sama aktivitetssenter 25. april for å arrangere åpent møte. Kommunens nye helse- og omsorgsplan etter innføringen av Samhandlingsreformen, står på agendaen.

Årsmøte i Seniorsaken Bjerke

Seniorsaken Bjerke inviterer til årsmøte 26. mars kl. 1800 i Årvoll dagsenter. Vanlige årsmøtesaker. Alle er velkomne.

Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker

Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker, 29. mars i kantinen på Røa Eldresenter, Vækerøveien 207, 0751 Oslo.

Dette året har vært et fint år for oss, sier styreleder Per Walter Jensen. –Vi har hatt

en positiv utvikling på medlemsfronten med en positiv utvikling, selv med en viss avgang.

Kommunevalget satte også sitt preg på aktivitetene. Vi arbeidet målrettet både mot bystyret og lokalpolitikerne. For å få større tyngde i argumentasjonen, valgte vi i løpet av året å inngå et samarbeid med bydelene Frogner og Ullern. Dette resulterte blant annet i et møte med byens ordførerkandidater om utbygging og videreutvikling av omsorgstilbudet for seniorer på Diakonhjemmet. Dette møtet fant sted i mai og var meget godt besøkt.

Seniorsaken Spania informerer!

Seniorsaken avd. Spania holdt 24. januar et informasjonsmøte i restauranten ”Sol y Luna”.  Leder Randi Heggertveit ønsket velkommen og informerte de 30 fremmøtte om Seniorsaken. Foreningens sekretær, Gunnar E. Lund, kåserte om den norske ”samhandlingsreformen”. Han fryktet at reformen i praksis ville bli en innskrenkning av de eldres rettigheter, ved at de over 70 år ville bli henvist til kommunale sykestuer fremfor spesialistbehandling på ordinære sykehus. Leder Randi Heggertveit belyste problemet med sykehjemsplasser, som i Norge koster mange ganger mer enn spansk. Hun kunne fortelle at det sto ubenyttede plasser i Spania, som norske kommuner betaler for.

Tenn et lys med Seniorsaken og Enklere Liv

Seniorsaken trenger flere medlemmer. Hvis du deltar i vår verveaksjon og verver ett nytt medlem får du et lys til en verdi av kroner 350 (pluss porto) i gave! Det dreier seg om oppladbare, kunstige stearinlys, som blafrer som vanlige stearinlys, ser ekte ut og brenner i 10 timer før de må lades på nytt.  Meld fra hvem du har vervet på telefon 22 36 43 00 eller e-post seniorsaken@seniorsaken.no og motta lysene straks den du har vervet har betalt.