Seniorsaken Spania inviterer til møte i Albir 22. februar

Seniorsaken Spania inviterer medlemmer og interesserte til informasjonsmøte på Hotel Kactus, Albir onsdag 22. februar kl 1700. Gjestetaler vil være John Haavardshol som vil foredra om sykehjemsordingen både i Spania og Norge og hvilke rettigheter residente nordmenn har i Spania.

Leder for Seniorsaken Spania, Randi Heggertveit, oppfordrer alle norske i Spania som har anledning til å komme og bli informert om Seniorsakens arbeid.

Seniorsaken avd. Spania holdt 24. januar et tilsvarende informasjonsmøte i restauranten Sol y Luna.  Foreningens sekretær, Gunnar E. Lund, kåserte om den norske ”samhandlingsreformen”. Han fryktet at reformen i praksis ville bli en innskrenkning av de eldres rettigheter, ved at de over 70 år ville bli henvist til kommunale sykestuer fremfor spesialistbehandling på ordinære sykehus. Leder Randi Heggertveit belyste problemet med sykehjemsplasser, som i Norge koster mange ganger mer enn spansk. Hun kunne fortelle at det sto ledige plasser i Spania, som norske kommuner betaler for.