Seniorsaken Sarpsborg ønsker kontakter i andre Østfoldbyer med sikte på å danne lokallag

Seniorsaken Sarpsborg vil i samarbeid med Seniorsaken sentralt være et lokalt kontaktledd med alle Seniorsakens venner i Østfold. Målet er opprettelse av en lokalforening i Fredrikstad – senere også i Moss og Halden. Det er imidlertid noe som vil ta noe tid og mye arbeid, så i mellomtiden velger Seniorsaken Sarpsborg å invitere alle medlemmer og venner av Seniorsaken i Østfold til sine aktiviteter i Sarpsborg. Alle interesserte i Østfold bes derfor om å kontakte Seniorsaken Sarpsborg.

Seniorsaken Sarpsborg har ca. 6 temamøter pr. år + kanskje et par til, aktivitetsplanen for våren er ennå ikke endelig. Aktivitetsplanen vil bli sendt ut så snart den er klar. I tillegg til dette har vi startet opp en besøkstjeneste som skal besøke eldre og uføre som ikke har så mange å snakke med og som derfor sitter mye alene.

For å holde kontakten vil vi sende ut alt informasjon via e-post til alle vi har e-post adresser til. Det er derfor viktig at medlemmene oppgir sin e-post adresse, og er det noen som ikke har egen e-post, er det sikkert en i familien, barn eller barnebarn, som kan være behjelpelig. Det er derfor et håp at alle som mottar dette brevet og som «kjenner noen som kjenner noen» gir beskjed om at de må sende sin e-post adresse til meg. E-post: vestlars@gmail.com. Telefon 917 48 695.

Seniorsaken Sarpsborg vil også sette pris på å få tilbakemelding av alle slag. Det kan være forslag til aktiviteter eller ris og ros, men dersom vi skal få til en aktiv forening som det er hyggelig å komme til, og hvor man treffer gode venner en kan snakke med, er vi avhengige av tilbakemelding.

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert og vil herved ønske alle medlemmer av Seniorsaken i Østfold en riktig god jul og et godt nyttår.

 

Vennlig hilsen

Seniorsaken Sarpsborg

Arne Vestergaard Larsen