Seniorsaken Rogaland med egen side på Facebook

Som det første av Seniorsakens lokallag har Seniorsaken Rogaland opprettet sin egen Facebookside. Seniorsaken Rogaland håper å få flest mulig av sine medlemmer i Rogaland som venner, men også andre interesserte. I tillegg ønsker foreningen alle politiske kommunepartier og fylkespartiene velkommen som venner, samt alle andre som mener det er formålstjenelig med kontakt. Seniorsaken Rogaland er opptatt av dialog og problemløsing. Informasjon og kunnskap er viktig i arbeidet for seniorer. Gratulerer med initiativet!