Seniorsaken i høring om arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Ny lov for en ny tid! Oslo kommunes høring om Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid onsdag 15. august 2012: Arbeidsmiljøloven har sine røtter i 1960-årene og ble i sin tid skrevet med tanke på industriarbeidernes situasjon. Siden den gang har det norske samfunnet endret seg betydelig uten at lovverket på dette området er tilstrekkelig oppdatert. Vi har få industriarbeidere tilbake, men har fått en betydelig serviceindustri med helt andre behov. I den viktige oljeindustrien har man fått særordninger som bryter tvert med logikken i arbeidsmiljøloven. Her er arbeidstidsbestemmelsene tilpasset realitetene i Nordsjøen. Flere bransjer har et tilsvarende behov for et lovverk som tar hensyn til industriens egenart. Ikke minst gjelder dette helse- og omsorgsbedrifter som skal betjene brukerne 24 timer i døgnet 365 dager i året.

En arbeidsmiljølov må ta flere hensyn. En god lov må være et kompromiss mellom arbeidstagernes, arbeidsgivernes og brukernes interesser. Dagens lov svikter i mange situasjoner alle disse interessene. I helse- og omsorgsindustrien hindrer den arbeidsvillige i å arbeide, erstatter heltidsstillinger med en uendelighet av deltidsstillinger med alle slags deltidsbrøker, kriminaliserer arbeidsgivere og gir brukerne et dårlig produkt. Slik kan det selvsagt ikke fortsette.

Seniorsaken er først og fremst opptatt av brukernes interesser. Vi ønsker en arbeidsmiljølov som setter brukerne i fokus, sikrer gode arbeidsmiljøer preget av en positiv holdning til brukerne, reduserer bruken av deltidsansatte og øker effektiviteten og kvaliteten på tjenestene. Kort sagt mener vi brukerne er best tjent med en omstillingsvillig og innovativ offentlig sektor og et privat næringsliv som fungerer optimalt.