Seniorsaken Frogner med jazzaften på Schafteløkken

Seniorsaken Frogner inviterer til en jazz-aften på Schafteløkken 13. oktober  2012. Dørene åpnes klokken 1730 med bevertning og pianospill. Konserten vil starte kl 1830. Detaljer fremgår av vedlegget. Fri entre og gratis bevertning. Vel møtt! Vennlig hilsen

Seniorsaken Frogner