Seniorsaken Frogner inviterer til gla`jazz på Schafteløkken

Seniorsaken Frogner inviterer blir det møte på Schafteløkken m/gla’ jazz  den 7. februar (dørene åpner kl 1700. Konserten starter kl 1800). New Orleans Trad Band vil spille. Møt frem og bli kjent med laget og styret. Foreningen ble stiftet 3. oktober 2011.

Medlemmer av styret:

Leder:  Per-Odd Olsen, Lindemansgt 4 B, 0267 Oslo.  Tlf 90 10 61 81 

e-mail: wenche.aulie_olsen @getmail.no

Nestleder:  Eli Kofoed Sletten, Maries gt 12 A, 0368 Oslo. Tlf 97 02 18 60

e-mail: eli.kofoed.sletten@norad.no

Medlemmer: Ellen Måsøval, Thomas Heftyes gt 54 A, 0267 Oslo.  Tlf 95 05 97 23

e-mail: ellenmaa@gmail.com

Bjørn Haugaard, Fridjof Nansens vei 6, 1472 Fjellhamar.  Tlf  95 89 07 09

e-mail:  bhaugaa@online.no

Arne Bruusgaard, Professor Dahls gt 24 H, 0260 Oslo.  Tlf 92 01 27 18

e-mail:  arne@ameco.no

Kjell Horn, Skovveien 7, 0257 Oslo.  Tlf 90 61 35 95

e-mail:  kirsten.horn@online.no

Kasserer: Else Marie Aarum, Åsaveien 15,0362 Oslo.  Tlf 91 36 87 54

e-mail:  fr.aarum@online.no

Revisor: Reno Lines, Oscars gt 7, 0352 Oslo, Tlf  90 61 39 79

e-mail:  reno.lines@storebrand.no

Wenche Aulie Olsen er nytt varamedlem.