Samhandlingsreformen skaper akutt mangel på sykehjemsplasser!

Samhandlingsreformen skaper sykehjemskrise i Norge! Mens Oslo kommune tidligere har hatt et 40-50 ledige plasser i sykehjem er antallet pr i dag –  1. mars – sunket til 6 ordinære plasser – alle i dobbeltrom. Skjermet avdeling har 6 ledige plasser og en i dobbeltrom. Dette betyr at den fleksibilitet som eksisterte i Oslo og som hindret de verste skandalene, nå er forsvunnet. Det er kun et tidsspørsmål før Oslo er inne i en dyp og akutt sykehjemskrise!

Seniorsaken mottar stadig flere meldinger om kommuner som omgjør enkeltrom til dobbeltrom, kommuner som omgjør dobbeltrom til firemannsrom og kommuner som aksepterer korridorbeboere. Alt for å spare boten på kroner 4000 pr døgn som det vil koste kommunene ikke å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Trondheim kommune er blant de mange kommunene som etablerer flere dobbeltrom og aksepterer korridorbeboere. Nannestad kommune åpner Nannestad sykehjem for inntil tre pasienter ekstra ved å ta i bruk flere av de eksisterende rommene som dobbeltrom. Gjøvik kommune vil legge ned Snertingdal Omsorgssenter som blant annet har en skjermet demensavdeling. Rehabilitering står også for fall: Det private rehabiliteringssentret Labo Bo- og Servicesenter på Lena (Østre Toten) står for eksempel i fare for å bli nedlagt. Overalt reduseres tilbudet på senior/eldresentre ved sammenslåing av sentre og dårligere tilbud til brukerne. Senior/eldresentre legges ned og slås sammen over hele landet. Slike sentre er ikke lovpålagt og faller derfor som et resultat av sparepolitikken. Eksisterende sentre får gradvis et dårligere tilbud, slik at det blir mindre attraktive og dermed mindre besøkt.