Regjeringen inngår eksklusiv rådgivningsavtale med Pensjonistforbundet!

Er det naturlig og demokratisk at en organisasjon med en ensidig politisk plattform taler på vegne av alle norske pensjonister?

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har undertegnet en ny avtale med Norges Pensjonistforbund der hun gir forbundet drøftingsrett i forbindelse med trygdeoppgjøret og statsbudsjettene. Forbundet har siden 1982 spilt rollen som talerør for alle Norges pensjonister i samtaler med regjeringen. ”For oss er det naturlig at de fortsetter å være i førersetet”, sier Bjurstrøm. Seniorsaken er uenig. Demokrati stiller større utfordringer til regjeringen enn å ha samtaler med sine egne. Flere pensjonist- og seniororganisasjoner bør følgelig delta i drøftelsene. Seniorenes fellesorganisasjon er et godt eksempel, der Seniorsaken er ett av medlemmene.

De demokratiske holdningene i Norges Pensjonistforbund blir ikke mindre kontroversielle når det opplyses at foreningens ledelse nylig har hatt et møte med ledelsen i NRK, der de argumenterte for at statskanalen i sine redaksjonelle avgjørelser skulle holde seg til Norges Pensjonistforbund som hovedtalsmann for Norges pensjonister. Det må bety at NRK ikke skal bringe nyheter fra bl.a. Seniorsaken! Putin hadde nikket anerkjennende.