Nes kommune har pasienter i korridor og på kontor!

Samhandlingsreformen har ført til en umiddelbar nedgradering av eldreomsorgen. Fra mange av landets kommuner rapporteres det om pasienter i korridorer og på kontorer. Syke mennesker er flyttet fra sykehusene til kommuner som ikke er i stand til å ta skikkelig vare på dem. Verdighet og respekt er satt på vent. Seniorsakens advarsler har vist seg å slå til.

Raumnes Avis rapporterer i dag om krise i eldreomsorgen i Nes kommune. For øyeblikket bor det fire pasienter bak skjermbrett i korridoren mens to er innlosjert på et kontor. En kvinnelig pasient har bodd på et kontor siden august i fjor. Etter Verdighetsgarantien har myndighetene lovet dem enerom med bad. Nå må de bruke felles toalett. Skal de dusje må de låne badet til andre pasienter. De har intet privatliv. De gamle lider og de pårørende fortviler.  Problemet for Nes kommune er at Kongsvinger sykehus skriver ut pasientene raskere i tråd med Samhandlingsreformen og kommunen mangler mottakskapasitet.

Ironien i situasjonen er at Nes Kommune bygde et flunkende nytt og flott sykehjem for fem år siden. Siden har det stått tomt. Kommunen har ikke midler til å drive hjemmet. Det er snakk om hele 50 plasser, som man nå håper å kunne leie ut til private. Det forutsetter utlysning av anbud og gir ingen snarlig garanti for snarlig avhjelpning av situasjonen. Dårlig økonomi i Nes kommune gjør at kommunen helst ønsker å holde brukerne hjemme.