Nektet retten til yrkesutøvelse!

Frantz Leonard Nilsen, helsesjefen i Bærum kommune har avslått fastlege Peter Dvergsdal (69) søknad om å få lov til å jobbe til han er 75, til tross for at fastlegeavtalen åpner for det. Nilsens begrunnelse er oppsiktsvekkende fordi den er feilaktig og aldersdiskriminerende.

– Vi vil ikke ta unødig risiko, sier kommuneoverlegen til Dagens Næringsliv, og antyder at eldre leger kan bli senildemente åpenbart uten at hverken de selv eller andre merker det. Denne begrunnelsen holder ikke medisinsk faglige mål. Svekkelse som medfører feilaktige avgjørelser, kan forekomme innenfor alle aldersgrupperer. Frantz Leonard Nilsen har ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at fastlege Peter Dvergsdal utgjør noen risiko for Bærums innbyggere. Påstanden blir dermed stående som en insinuasjon og et uttrykk for en type aldersdiskriminering, vi som samfunn burde ha gjort oss ferdig med.

Det er behov for flere leger i Norge. Hver femte legespesialist hentes i dag fra utlandet. Og etterspørselen etter fastleger vil øke kraftig i årene som kommer. Men i Bærum kommune må en dyktig lege fratre sin stilling mot sin vilje voldsomme protester fra hans 1800 pasienter.

Fornebuklinikken der Dvergsdal er eneste lege, har samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, og har jevnlig en eller to legestudenter i praksis. Ifølge ham selv er forekomsten både av hjerte- og karlidelser, for tidlige fødsler og tykktarmskreft godt under landssnittet blant hans pasienter, fordi han tar i bruk det siste innen forebyggende metoder. Ifølge Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieutstyr utenfor sykehus (Noklus) har Dvergsdals kontor i et av Østlandets mest avanserte allmennlaboratorium. Dette bidrar til at han kan ta avanserte prøver og stille diagnoser raskt.