Nei til nedleggelse av Labo bo- og servicesenter!

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten (GLT) gir i en artikkel i Oppland Arbeiderblad 29. mars sin fulle støtte til underskriftskampanjen og pårørendes kamp for fortsatt eksistens for Labo bo- og servicesenter på Østre Toten. Avgjørelsen om nedleggelse skal treffes i kommunestyret 12. april!

Seniorsaken har fulgt med i saken og debatten rundt nedleggelsen av Labo bo- og servicesenter i Østre Toten. Seniorsaken sentralt er også kontaktet og ønsker å bli informert om utviklingen.

Labo bo- og servicesenter synes å ha vært preget av et godt og positivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere, noe kommunen burde være stolt av. Her har brukerne fram til nå kunnet oppleve en trygg og verdig alderdom som gir tilværelsen mening i livets siste fase.

Behandlingen av de eldre er noe av en kommunes ansikt utad og vil være med på å danne et bilde av kommunen. Dette bør kanskje også politikerne ta med seg og tenke gjennom.

Seniorsaken er en upolitisk, landsdekkende interesseorganisasjon – og en av målsetningene er at alle som trenger det, skal ha rett til sykehjemsplass.

I Oppland Arbeiderblad lørdag 24. mars 2012 leser vi at omsorgsutvalget i Østre Toten gikk inn for avvikling av 21 aldershjemsplasser på  Labo. De som har sitt hjem der skal flyttes til ledige sykehjemsplasser andre steder i kommunen. Denne beslutningen vil bety at de som står på kommunens venteliste og trenger en sykehjemsplass, må vike for Labobeboerne.

Vi i Seniorsaken vil avslutte denne støtteerklæringen mot nedleggelse av Labo ved å minne alle om et par viktige punkter i forbindelse med eldreomsorg.

  • Gi de eldre en verdig og trygg alderdom uten frykt og angst for å bli kastet ut fra sitt hjem. (Labo er et hjem for de som bor der).
  • Respekter de eldres følelser og menneskelige rettigheter. Også eldre har sterke følelser og tanker rundt sin situasjon.

 

Seniorsaken Gjøvik Land Toten

Olav Grasbakken , leder