HM kong Harald vil delta under Eldredagen i Oslo Rådhus i dag 1. oktober – Ingeborg Moræus Hanssen kåres til Hederssenior 2012

Mandag 1. oktober klokken 14.00 markeres den internasjonal Eldredagen med en storstilt feiring i Oslo Rådhus og for 9. gang utdeles Seniorsakens hederspris. Årets vinner er tidligere kinosjef i Oslo Ingeborg Moræus Hanssen (74).

HM Kong Harald vil delta og vil bli tatt i mot av ordfører Fabian Stang, byråd for eldre Aud Kvalbein og leder av det sentrale eldrerådet i Oslo Odd Grann. Programleder er Vidar Lønn-Arnesen, som er leder av Seniorsakens ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt. I begrunnelsen for tildelingen av æresprisen til Ingeborg Moræus Hanssen heter det:

Ingeborg Moræus Hansen har stått Seniorsaken bi og vært positiv siden etableringen. Hun er synlig, hun er sterk og en flott representant for alle oss som er seniorer.

Bak det årlige arrangementet av FNs internasjonale Eldredag i Oslo står Det sentrale Eldrerådet i Oslo, Sykehjemsetaten, Landslaget for offentlige pensjonister, Helse- og sosialombudet, Pensjonistforbundet og Seniorsaken i samarbeid med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.

Seniorsakens Hedersseniorer

2004 Rolv Wesenlund
2005 John I. Alvheim
2006 Nanna L. Caspersen
2007 Astrid Nøklebye Heiberg
2008 Jakob Sæthre Skarstein
2009 Peter F. Hjort
2010 Ingrid Espelid Hovig
2011 Thorleif Holth
2012 Ingeborg Moræus Hanssen