Gratis seminar 20. september i anledning 25 års jubileum for Diakonhjemmets sykehusapotek

Medlemmer av Seniorsaken Frogner, Vestre Aker og Ullern er invitert til et gratis seminar på Diakonhjemmet 20. september 2012 i forbindelse med Sykehusapotekets 25 års jubileum NB! Frist for påmelding innen 5/9.

Diakonhjemmet Sykehusapotek er 25 år og markerer sitt jubileum ved å invitere legemiddelbrukere og helsepersonell til et gratis seminar. Seminaret finner sted den 20. september 2012, kl 10.00 – 16.45 i auditoriet i DBL bygget, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter (Diakonveien 18, bygg mellom sykehuset og høgskolen)

Del 1: Samspill mellom legemiddelbruker og helsepersonell (Kl 10-12.30)
Legemiddelbruker, lege og farmasøyt vil i løpet av formiddagen legge frem sine erfaringer og belyse kommunikasjon mellom helsepersonell og legemiddelbruker fra ulike vinkler. Sesjonen avsluttes med panelsamtale hvor det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Del 2: Sykdoms- og legemiddelforståelse i ulike kulturer og religioner (Kl 13.30-16.45)
Den biomedisinske sykdomsforståelsen lever side om side med andre sykdomsforståelser, både her i Norge og i resten av verden. Fagpersoner med erfaring innen feltet vil forelese.

Ønsker du å delta på hele eller deler av programmet send påmelding til diakonhjemmet@apotek.no eller tlf 22 45 15 80 innen 5. september. Du kan også bruke denne kontaktinformasjon dersom du ønsker et program sendt hjem i din postkasse.

Detaljert program er gjengitt under.

Program:

Del 1: Samspill mellom legemiddelbruker og helsepersonell Hovedmålgruppe: Legemiddelbrukere / pasienter

10.00 – 10.20: Velkommen – Diakonhjemmet Sykehusapotek 25 år i utvikling Sykehusapoteker Ragnhild Holtskog, Diakonhjemmet Sykehusapotek

10.20 – 10.50: Erfaringer fra Helsetjenester for eldre – samspill mellom legemiddelbruker, sykehus og apotek

Overlege Thomas Svendsen, Diakonhjemmet Sykehus

11.00 – 11.15: Hvordan kan helsepersonell kommunisere med legemiddelbrukere Hilde Sofie Hamre, leder i Brukerutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus

11.15 – 11.45: Hvordan kan legemiddelbrukere kommunisere med helsepersonell Klinisk farmasøyt Kirsten K. Viktil, Diakonhjemmet Sykehusapotek

11.45 – 12.30: Panelsamtale om samspill mellom legemiddelbruker og helsepersonell Paneldeltagere: legemiddelbrukere, fastlege, sykehuslege og farmasøyt

Åpent for spørsmål

12.30 – 13.30: Felles lunsj i Atriet, Diakonveien 14 Musikkinnslag

Del 2: Sykdoms- og legemiddelforståelse i ulike kulturer og religioner

Hovedmålgruppe: Helsepersonell

13.30 – 14.15: Kultur, religion og sykdomsforståelse

Professor Ingrid Hanssen, Lovisenberg diakonale høgskole

14.30 – 15.00: Utfordringer for helsepersonell i møte med innvandrere

i forhold til legemiddelforståelse og legemiddelbruk

Master i farmasi Karine Lees, Universitetet i Oslo

15.15 – 15.45: Genetisk variasjons betydning for omsetning avLegemidler i kroppen

Stipendiat Tore Haslemo, Diakonhjemmet Sykehus

15.45 – 16.00: Falske legemidler i Ghana – Farmasøyter uten grenser gjør en innsats

Anne Sveaass og Kjersti Aarskog, leder og styremedlem i Farmasøyter uten Grenser (FUG)

16.00 – 16.30: Kaffe, bløtkake og hilsener

16.30 – 16.45: Avslutning

Hilsen adm. dir. Idar Magne Holme, Diakonhjemmet