Fremskrittspartiet vil åpne for GPS-overvåkning av demente

Fremskrittspartiet fremmer forslag til Stortinget om å tillate overvåkning av demente ved hjelp av GPS. Datatilsynet og Hovedredningssentralen på Sola støtte forslaget. Seniorsaken er enig. -GPS-teknologi kan bidra til å redde liv, sier Seniorsakens Tore Henning Larsen til NRK. I dag er det ikke lov til å feste en GPS-sender på en som ikke har gitt samtykke.

Siden 2009 har hovedredningssentralene i Norge hatt over 200 omfattende søk etter demente som har forsvunnet. I tillegg kommer et stort antall lokale aksjoner som har involvert både politi og pårørende. Hvert år går det liv tapt fordi den demente ikke finnes tidsnok.  Etter Fremskrittspartiets forslag skal ansatte ved sykehjem kunne få anledning til å feste GPS-sendere på demente, selv om vedkommende ikke selv har uttrykt samtykke. Bakgrunnen for forslaget er å skape større trygghet for den enkelte og spare ressurser for det offentlige. Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier til NRK at dagens regelverk er for strengt og stenger for en fornuftig bruk av overvåkning av demente. Han håper Stortinget slutter opp om lovendringen. Det samme gjør Seniorsaken.