Formidabel mottakelse i Bergen!

Ved ankomsten til Bergen fikk deltarne på jubileumsturen en formidabel motattakelse av velkomstkommiteen. Bakerst fra venstre i grønne jakker ser vi Odd Himle og Berit Berge, begge fra Seniorsaken Bergen. Foran fra venstre vår egen Vidar Lønn-Arnesen, skuespiller Ellen Horn og ordfører Trude Drevland. Helt forrest til høyre er Ingrid Kløve. Nærmere oppdatering følger…