Folkemøte om seniorenes pensjon og økonomi

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til folkemøte om pensjon og økonomi på Persbråten videregående skole torsdag 6. september kl. 1800-2000. Alle er velkomne. Foredragsholder Karl O. Bogevold.

Velkommen til åpent folkemøte

PERSBRÅTEN vgs

Torsdag 6. september 2012

kl 18.00 – 20.00

Møt pensjonsspesialist

Karl O Bogevold

Seniorenes Fellesorganisasjon.

PENSJONISTENES ØKONOMI FORVERRES !

På kort tid er økonomien for seniorer og pensjonister forverret. Den fremtidige verdien av pensjonene skal underreguleres,

skattene er øket og påregnelige utgifter i forbindelse med alderdommen er oppjustert.

Regjeringens jakt på pensjonistene.

Styret i Seniorsaken Vestre Aker ønsker velkommen til folkemøte.

Persbråten vgs ligger sentralt i forhold til buss og T-bane på Huseby. God parkeringsplass for biler.