Folkeaksjonen 2013 kom til Larvik, ble sett og vant!

– Responsen har vært overveldende, forteller Liv Else Lundervold, i Seniorsaken Larvik (under stiftelse). Hittil har vi samlet inn over 1000 underskrifter, og flere skal det bli. Vestfold sliter med eldreomsorgen og vi kommer til å sette fokus på problemstillingen helt til politikerne våkner.

I Larvik står 400 mennesker i “kø” for sykehjemsplass, det samme er tilfellet i Sandefjord. Seniorsaken ble følgelig tatt i mot med åpne armer når vi aksjonerte på Nordbyen-senteret utenfor Larvik.

Med Liv Else Lundervold i spissen inntok Seniorsakens vervekorps senteret, som ligger strategisk til ved inngangen til Numedalen. Liv Else har i flere år jobbet frivillig for Seniorsaken i Oslo, nå er hun i gang med å bygge opp Seniorsaken, ikke bare i Larvik, men i hele Vestfold. -Neste gang står vi på Hvalfangertorget i Sandefjord, og etter Påske inntar vi Stavern, sier hun og Halvor (“Krølle”) Syvertsen, som sammen med Torbjørg Betten og Aage Thor Hestnes samlet underskrifter og vervet medlemmer.

– Gud skje lov at vi har Seniorsaken, sier “Krølle” som har mange år som frivillig i Røde Kors bak seg. Det eneste politikerne forstår er klar tale og engasjement, og det har Seniorsaken, sier “krølltoppen” fra Tønsberg.